17.9.2020–21.2.2021 ABF-huset, Sveavägen 41

En omsorgsfull strejk*

17.9.2020–21.2.2021 Program
3.12.2020–21.2.2021 Utställning

3.12.2020 Öppning (vänligen OSA till info@m-i-n-t.se)

Deltagare: Bini Adamczak, Agentur, Diana Agunbiade-Kolawole, Black Audio Film Collective (John Akomfrah), Henrik Andersson, Problem Collective, Chto Delat?, Harun Farocki, Andria Nyberg Forshage, Dora García, Benj Gerdes, Stefano Harney, Salad Hilowle, Sam Hultin, Ingela Johansson, Hanni Kamaly, Judith Kiros, Patrick Kretschek, Julia Lindblom, Mattin, Minus Miele, Alessandra Mincone, Fred Moten, Leandro Schclarek Mulinari, Papis Ndiaye, Ruben Nilson, Behzad Khosravi Noori, Gudrun Olsson, Yolanda Aurora Bohm Ramirez, Oliver Ressler, Jenny Richards, Bella Rune, Katarina Pirak Sikku, Karl Sjölund, Iris Smeds, Hito Steyerl, Margareta Ståhl, Hannah Wiker Wikström, Mathias Wåg.

Mint presenterar En omsorgsfull strejk, en grupputställning som tar avstamp i plåtslagaren, musikern och konstnären Ruben Nilsons (1893–1971) monumentala målning Arbetarrörelsens historia, permanent installerad på ABF Stockholm. Nilson arbetade med verket under en tioårsperiod omkring år 1940. Liksom med många arbetarkonstverk står den kollektiva kampen i centrum i Ruben Nilsons målning, ett nödvändigt svar på förtryck och svåra levnadsförhållanden. 

Utställningen följer Nilsons verk både i ambition och utmaning: Vad innebär det att återge en rörelses historia? Vilka roller har konsten haft i kollektiva kamper och genom vilka uttryck? Och hur samspelar konsten med dagens rörelser? De specifika kamper och de historier som ligger till grund för Nilsons komposition av sammanflätade visuella narrativ, strukturerade genom synliga överlappande snitt, utgör det curatoriella ramverket för utställningen. Historiska kopplingar till dagens verklighet ställs i relation till det som saknas inom verkets ram – de berättelser och erfarenheter som utelämnats i etablerandet av gängse arbetarhistoria. 

En omsorgsfull strejk är en utställning och ett medföljande samtalsprogram som föregår utställningen under hösten, där svensk arbetarkonst möter samtida svenska och internationella verk. De sociala rörelsernas form och historia diskuteras med verk situerade i erfarenheter av migration, omsorg, arbete och kamp. Genom sång, poesi, litteratur och bildkonst görs centrala historiska händelser och frågor synliga i ett samtal om vår samtid. Hur kan vi minnas och vad bör göras för att vinna framtiden åter?

*Precarias a la deriva, 2005. Utställningen lånar sin titel från det militanta feministiska kollektivet Precarias a la deriva (Prekära kvinnor på drift). Kollektivet formades i Madrid 2002 som en reaktion på den mansdominerade fackrörelsen som under denna period organiserade en generalstrejk som svar på försämringar i arbetsrätten i Spanien. Precarias a la Deriva ville visa på de utmaningar många ställs inför när det gäller deltagande i politisk handling såsom strejker, utifrån en realitet av arbetslöshet, osäkra anställningar och oavlönat reproduktivt arbete. De ville skapa ett situerat narrativ kring de generella tendenser mot prekarisering de upplevde och undersöka sätt att göra uppror och motstånd i vardagen. – Precarias a la deriva, Una huelga de mucho cuidado (Cuatro hipótesis), 2005.

Curator: Michele Masucci
Produktionsassistent: Alice Söderqvist
Praktikant: Maya Nagano Holm
Design: Thomas Bush
Ljusdesign: Jonatan Winbo

Mint och ABF Stockholm följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer mot smittspridning. Samtliga arrangemang har ett begränsat antal platser, OSA till info@m-i-n-t.se. Delar av programmet dokumenteras och görs tillgängligt på Mints hemsida. Utställningen öppnar 3 december 2020 och pågår till 21 februari 2021.

Med stöd av Kulturrådet, Stockholms stad och ABF Stockholm.

Tack till Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek och Bonniers konsthall.

PROGRAM

Historien är inte slut (12 februari 1934) 
Torsdag 17 september, 17:00–20:00 

Inom ramen för forskningsprojektet Folkfronternas estetik genomför den oberoende forskningsgruppen Agentur en gemensam reflektion kring en central händelse i antifascismens kulturhistoria: Massdemonstrationen den 12 februari 1934 då tiotusentals människor gick samman i Paris, mot en fascism som flyttade fram sina positioner. Med presentationer, läsningar, konstnärliga bidrag och kritiska kommentarer av Emily Fahlén, Jörgen Gassilewski, Martin Högström, Ingela Johansson, Emma Kihl, Samuel Richter, Kim West och Ellen Wettmark. 

Arrangemanget har ett mycket begränsat antal öppna platser. OSA till info@agentur.ooo.

Motståndets reproduktion

Onsdag 7 oktober, 19:15–20:00

Hur ser möjligheten för kamp och motstånd ut inom omsorgsarbete och sjukvård? Coronapandemin har tydligt synliggjort samhällets sårbarhet som en konsekvens av decennier av neoliberala reformer. Hur kan omsorgen, snarare än ekonomin, göras till den primära organisatoriska principen för våra samhällen? Arrangeras som en del av Feministiskt Forum. Deltagare: Roya Hakimnia, Mani Shutzberg, Pamela Otarola och Yolanda Aurora Bohm Ramirez.

Belarus: “Imorgon ska inte förbli som idag”

Torsdag 15 oktober, 18:00–20:00

Samtal med medlemmar från Problem Collective och andra gäster som tar avstamp i den pågående situationen i Belarus och villkoren för konstnärligt skapande, solidaritet och strejk i stundens hetta.

”Upplopp är att älska vår överlevnad”    
Torsdag 5 november, 18:00–20:00 

Kampen om historieskrivningen är samtidigt en kamp om rätten till liv, erkännande och upprättelse. Villkoren för självständigt återberättande är central inom olika rörelsers historia. Vilka berättelser får ta plats, och vilka undertrycks? Hur tar sig kampen om historieskrivningen uttryck idag? Deltagare: Judith Kiros, Leandro Schclarek Mulinari, Stefano Harney och Fred Moten.

Rapporter från hamnar och lager
Torsdag 12 november, 18:00–20:00

Vilka historiska kontinuiteter med tidigare rörelser kan vi se i dagens kamper? Tidigare i år gick hundratals hamnarbetare ut i strejk i Portland i solidaritet med Black Lives Matter. Vad innebär det att sammanföra de politiska strejkerna med arbetsrelaterade konflikter i dag? Rapporter från hamnarna i Napoli, Genoa och Göteborg. Arrangeras i samarbete med Arbetaren. Deltagare: Mathias Wåg, Julia Lindblom, Alessandra Mincone, Papis Ndiaye och Benj Gerdes. 

Vernissage En omsorgsfull strejk
Torsdag 3 december, 18:00

Framförande av Hanni Kamaly, performance av Iris Smeds och nytolkning av strejkvisa från Pajala av Hannah Wiker Wikström. Jenny Richards och kursen Bodies of Care.

Konstnärer i utställningen: Diana Agunbiade-Kolawole, Black Audio Film Collective (John Akomfrah), Henrik Andersson, Problem Collective, Chto Delat?, Harun Farocki, Dora García, Benj Gerdes, Salad Hilowle, Sam Hultin, Ingela Johansson, Hanni Kamaly, Patrick Kretschek, Mattin, Minus Miele, Ruben Nilson, Behzad Khosravi Noori, Oliver Ressler, Bella Rune, Katarina Pirak Sikku, Iris Smeds, Karl Sjölund, Hito Steyerl, Hannah Wiker Wikström.

Transvestias 56-årsjubileum
Lördag 5 december, 14:00–15:00 

Performance av Sam Hultin. 1964 bildades Sveriges första klubb för transpersoner, Transvestia, av Eva-Lisa Bengtson och Erika Sjöman. Denna inkluderande plats var under fem år i slutet på 60-talet en viktig frizon för många som inte kunde leva som sig själva till vardags. Den 5e december 2020 firas 56-årsjubileumet till minne av klubben som välkomnade såväl transpersoner som lesbiska samt ett smörgåsbord av andra identiteter och läggningar. Jubileet är en del av Eva-Lisas monument – ett minnesmärke över den lesbiska aktivisten och transpionjären Eva-Lisa Bengtson (1932–2018).

På historiens hud
Torsdag 21 januari, 18:00

Presentation och samtal med Behzad Khosravi Noori om hans forskningsprojekt som tar avstamp i ett centralt monument i Teheran vid Felestintorget som hedrar Palestina och första intifadan. Genom ett montage av arkivmaterial ställda mot en analys av monumentets omgivning och historiska bakgrund möjliggörs en konfrontation med närliggande politiska och historiska sammanflätningar. Vad innebär det att bedriva en avkoloniserande konstnärlig praktik?

Finissage En omsorgsfull strejk och release för Lulu-journalen #12
Lördag 20 februari, 18:00

Under kvällen framförs verk av Mattin, det blir samtal med Bini Adamczak om hennes bok Relational Revolutions, performance av Karl Sjölund och läsningar av Andria Nyberg Forshage.