Hösten 2021 ABF-huset, Sveavägen 41

En omsorgsfull strejk*

Uppdatering 26/11-2020
Som en följd av den nuvarande situationen med pandemin och den ökade smittspridningen har ABF Stockholm beslutat att tillfälligt upphöra med sin publika verksamhet i huset. Därför har vi beslutat att skjuta upp utställningen En omsorgsfull strejk* som var planerad att öppna torsdag 3 december till hösten 2021. Vi fortsätter dock med utställningens publika program online. En rad konstverk som ingår i utställningen kommer också att göras tillgängliga på på hemsidan och Mints Facebook-sida.

Här finner du dokumentation från våra tidigare evenemang och information om kommande programunkter.

Tack för er förståelse! Var försiktiga och ta hand om varandra. 

____________________________________

17.9.2020–9.12.2020 Program
Hösten 2021 – Utställning

Deltagare: Bini Adamczak, Agentur, Diana Agunbiade-Kolawole, Black Audio Film Collective (John Akomfrah), Henrik Andersson, Problem Collective, Chto Delat, Harun Farocki, Andria Nyberg Forshage, Dora García, Benj Gerdes, Stefano Harney, Salad Hilowle, Sam Hultin, Ingela Johansson, Hanni Kamaly, Judith Kiros, Patrick Kretschek, Julia Lindblom, Mattin, Minus Miele, Alessandra Mincone, Fred Moten, Leandro Schclarek Mulinari, Papis Ndiaye, Ruben Nilson, Behzad Khosravi Noori, Gudrun Olsson, Yolanda Aurora Bohm Ramirez, Oliver Ressler, Jenny Richards, Bella Rune, Katarina Pirak Sikku, Karl Sjölund, Iris Smeds, Hito Steyerl, Margareta Ståhl, Hannah Wiker Wikström, Mathias Wåg.

Mint presenterar En omsorgsfull strejk*, en grupputställning som tar avstamp i plåtslagaren, musikern och konstnären Ruben Nilsons (1893–1971) monumentala målning Arbetarrörelsens historia, permanent installerad på ABF Stockholm. Nilson arbetade med verket under en tioårsperiod omkring år 1940. Liksom med många arbetarkonstverk står den kollektiva kampen i centrum i Ruben Nilsons målning, ett nödvändigt svar på exploatering och svåra levnadsförhållanden. 

Utställningen följer Nilsons verk både i ambition och utmaning: Vad innebär det att återge en rörelses historia? Vilka roller har konsten haft i kollektiva kamper och genom vilka uttryck? Och hur samspelar konsten med dagens rörelser? De specifika kamper och de historier som ligger till grund för Nilsons komposition av sammanflätade visuella narrativ, strukturerade genom synliga överlappande snitt, utgör det curatoriella ramverket för utställningen. Historiska kopplingar till dagens verklighet ställs i relation till det som saknas inom verkets ram – de berättelser och erfarenheter som utelämnats i etablerandet av gängse arbetarhistoria. 

En omsorgsfull strejk* är en utställning och ett medföljande samtalsprogram som föregår utställningen under hösten, där svensk arbetarkonst möter samtida svenska och internationella verk. De sociala rörelsernas form och historia diskuteras med verk situerade i erfarenheter av migration, omsorg, arbete och kamp. Genom sång, poesi, litteratur och bildkonst görs centrala historiska händelser och frågor synliga i ett samtal om vår samtid. Hur kan vi minnas och vad bör göras för att vinna framtiden åter?

* Precarias a la deriva, 2005. Utställningen lånar sin titel från det militanta feministiska kollektivet Precarias a la deriva (Prekära kvinnor på drift). Kollektivet formades i Madrid 2002 som en reaktion på den mansdominerade fackrörelsen som under denna period organiserade en generalstrejk som svar på försämringar i arbetsrätten i Spanien. Precarias a la Deriva ville visa på de utmaningar många ställs inför när det gäller deltagande i politisk handling såsom strejker, utifrån en realitet av arbetslöshet, osäkra anställningar och oavlönat reproduktivt arbete. De ville skapa ett situerat narrativ kring de generella tendenser mot prekarisering de upplevde och undersöka sätt att göra uppror och motstånd i vardagen. – Precarias a la deriva, Una huelga de mucho cuidado (Cuatro hipótesis), 2005.

Curator: Michele Masucci
Produktionsassistent: Alice Söderqvist
Praktikant: Maya Nagano Holm, Emelie Conrad
Design: Thomas Bush
Ljusdesign: Jonatan Winbo

Mint och ABF Stockholm följer rekommendationer mot smittspridning. Delar av programmet dokumenteras och görs tillgängligt på Mints hemsida. Utställningen öppnar 3 december 2020 och pågår till 21 februari 2021.

Med stöd av Arbetarrörelsens kulturfond, Kulturrådet, Stockholms stad och ABF Stockholm.

Tack till Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek och Bonniers konsthall.

PROGRAM

Historien är inte slut (12 februari 1934) 
Torsdag 17 september, 17:00–20:00 

Inom ramen för forskningsprojektet Folkfronternas estetik genomför den oberoende forskningsgruppen Agentur en gemensam reflektion kring en central händelse i antifascismens kulturhistoria: Massdemonstrationen den 12 februari 1934 då tiotusentals människor gick samman i Paris, mot en fascism som flyttade fram sina positioner. Med presentationer, läsningar, konstnärliga bidrag och kritiska kommentarer av Emily Fahlén, Jörgen Gassilewski, Martin Högström, Ingela Johansson, Emma Kihl, Samuel Richter, Kim West och Ellen Wettmark. 

Arrangemanget har ett mycket begränsat antal öppna platser. OSA till info@agentur.ooo.

Motståndets reproduktion

Onsdag 7 oktober, 19:15–20:00

Hur ser möjligheten för kamp och motstånd ut inom omsorgsarbete och sjukvård? Coronapandemin har tydligt synliggjort samhällets sårbarhet som en konsekvens av decennier av neoliberala reformer. Hur kan omsorgen, snarare än ekonomin, göras till den primära organisatoriska principen för våra samhällen? Arrangeras som en del av Feministiskt Forum. Deltagare: Roya Hakimnia, Mani Shutzberg, Pamela Otarola och Yolanda Aurora Bohm Ramirez.

Belarus: “Imorgon ska inte förbli som idag”

Torsdag 15 oktober, 18:00–20:00

Samtal med medlemmar från Problem Collective och andra gäster som tar avstamp i den pågående situationen i Belarus och villkoren för konstnärligt skapande, solidaritet och strejk i stundens hetta.

”Upplopp är att älska vår överlevnad”    
Torsdag 5 november, 18:00–20:00 

Kampen om historieskrivningen är samtidigt en kamp om rätten till liv, erkännande och upprättelse. Villkoren för självständigt återberättande är central inom olika rörelsers historia. Vilka berättelser får ta plats, och vilka undertrycks? Hur tar sig kampen om historieskrivningen uttryck idag? Deltagare: Judith Kiros, Stefano Harney och Fred Moten.

Rapporter från hamnar och lager
Torsdag 12 november, 18:00–20:00

Vilka historiska kontinuiteter med tidigare rörelser kan vi se i dagens kamper? Tidigare i år gick hundratals hamnarbetare ut i strejk i Portland i solidaritet med Black Lives Matter. Vad innebär det att sammanföra de politiska strejkerna med arbetsrelaterade konflikter i dag? Rapporter från hamnarna i Napoli, Genoa och Göteborg. Arrangeras i samarbete med Arbetaren. Deltagare: Mathias Wåg, Julia Lindblom, Alessandra Mincone, Papis Ndiaye och Benj Gerdes. 

Bodies of Care med Emma Dominguez, Macarena Dusant, Sonia Sagan och Sarasvati Shrestha
Onsdag 25 november, 18:00
Konstnärerna Emma Dominguez, Macarena Dusant, Sonia Sagan och Sarasvati Shrestha samtalar utifrån deras utställning Mami: Ama: Mödrar på Botkryka Konsthall

Promenad med fanor
Fredag 27 november, 14:00 
Fanor och promenad till ABF från Konstfack med Bella Rune, studenter på Konstfack och Margareta Ståhl. Facebook-event här. Anmälan: info@m-i-n-t.se.

Bokrelease: Minerva
Torsdag 3 december, 18:00 
Minerva: Hjärnans missfall. Bokrelease med Johanna Hedva modererad av Jenny Richards. Facebook live och senare publicerat på www.m-i-n-t.se

Redaktionsmöte: En samling mot en kritik av samtiden
Onsdag 9.12, 18:00 
Redaktionsmöte: En samling mot en kritik av samtiden med Ana Teixeira Pinto och Jakob Jakobsen, moderatat av Frida Sandström. Facebook live och senare publicerat på www.m-i-n-t.se