A striking Abundance: En workshop om politiska föreställningar om att strejka på andra sätt