14 Feb, 14:00
A striking Abundance: En workshop om politiska föreställningar om att strejka på andra sätt
Zoom

A striking Abundance: En workshop om politiska föreställningar om att strejka på andra sätt arrangerat av Valeria Graziano, Giulia Palladini och Jenny Richards, som en del av utställningen En omsorgsfull strejk* curerad av Michele Masucci på Mint.

Eventet är en workshop som tar plats på zoom med begränsat antal platser. För att anmäla intresse att delta eller om ni vill ställa frågor om eventet maila Jenny: jennyrichardsjenny@gmail.com

Startpunkten för denna workshop är insikten om att för många människor är den klassiska formen för en strejk – där arbetarna upphör att utföra sina arbeten och blockerar arbetsplatsen – inte längre en möjlighet. Arbetare som hävdar fundamentala rättigheter inom vårdsektorn men också arbetslösa och arbetare inom gigekonomin, förblir omedvetna om sina rättigheter som anställda. Deras position är exempel på ett utbrett fenomen som kräver alternativa politiska visioner kring vad en strejk är och kan göra.

Workshopen består av två delar.

I den första delen tittar vi på hur det nuvarande läget kring rätten att organisera strejk ser ut i Sverige och på andra platser. Vi delar med oss av berättelser om ockupationsstrejker, omvända strejker, alternativa produktionsstrategier, övertagande av arbetsplatser, bojkotter och praktiker av självreduktion. Vad dessa former av strejk har gemensamt är är hur de svarar mot olika specifika förhållanden och möjligheter till att omorganisera arbetet på andra sätt.

Den andra delen fokuserar på ett samtal kring hur man aktivt kan engagera sig i frågor kring strejkorganisering. Tillsammans vill vi utforska olika politiska möjligheter applicerbara på vår egna verksamhet.

Workshopen riktar sig i synnerhet till dem (men välkomnar även andra) som arbetar inom vården, till dem som har en osäker anställning och funderar kring hur man kollektivt kan adressera dessa arbetsförhållanden, eller till dem som redan sätter press på arbetsgivare och som har eller inte har kollektivavtal och för samtal med facket.

Valeria Graziano är teoretiker och lärare som undervisar vid Centre for Postdigital Cultures, Coventry University, UK. Hennes forskning fokuserar på kulturella praktiker som framkallar arbetsvägran och som politiserar njutning. I flera år har hon varit delaktig i en mängd militanta undersökningsinitiativ inom kultursektorn och sociala rörelser. Graziano är en av de sammankallande inom Pirate Care (https://pirate.care), ett forskningprojekt som ägnar sig åt kollektivt lärande och motstånd inom den nuvarande omvårdkrisen.

Giulia Palladini är forskare och teoretiker baserad vid University of Roehampton, London. Hennes arbete undersöker politik och erotik i konstnärliga verksamhet, gemenskaper och kulturhistoria. Både i hennes skrivande, teori och undervisning har hon utforskat temporalitet och affekt, historiografi och arkiv, samt relationen mellan arbete och nöje, arbete och fritid. Hennes texter har publicerats i flertalet internationella tidskrifter och hon har samarbetat i flera kritiska och konstnärliga projekt som teoretiker. Palladini har även skrivit boken The Scene of Foreplay: Theater, Labor and Leisure in 1960s New York (Northwestern University Press, 2017) samt är medförfattare till boken Lexicon for an Affective Archive (Bristol: Intellect, 2017) med Marco Pustianaz.

Workshopen görs som en del av det pågående projektet och föreläsningsserien Bodies of Care som organiseras av Jenny Richards tillsammans med Mint. Bodies of Care utforskar praktiker som reflekterar och står emot den nuvarande växande kommersiella, individualiserande och outsourcade vården.

Tillgänglighet: Workshopen hålls på Engelska. Ingen BSL tolkning kommer vara tillgänglig

*Precarias a la deriva, 2005.