07 Oct, 19:30
Motståndets reproduktion
Mint, ABF-huset

Välkommen till ett samtal om motstånd, organisering och facklig kamp inom omsorgssektorn, organiserat av Michele Masucci och Mint i samarbete med Feministiskt forum och del av utställningen En omsorgsfull strejk*. För att delta på plats eller online i ABF-huset krävs anmälan: https://simplesignup.se/event/172086

Plats: Mint, ABF-huset, Sveavägen 41, och online via Feministiskt forums facebookssida.

Hur ser möjligheten för kamp och motstånd ut inom omsorgsarbete och sjukvård? Coronapandemin har tydligt synliggjort samhällets sårbarhet som en konsekvens av decennier av neoliberala reformer. Hur kan omsorgen, snarare än ekonomin, göras till den primära organisatoriska principen för våra samhällen? Arrangeras som en del av Feministiskt Forum. Deltagare: Roya Hakimnia, Mani Shutzberg, Pamela Otarola och Yolanda Aurora Bohm Ramirez.