09 Jun, 17:00
Vernissage: Chiara Bugatti - Rörelsemönster
Mint, ABF-huset

18:00 Utställningen introduceras av Emily Fahlén, Ingrid Svahn och Chiara Bugatti.

Vi är glada att få välkomna er till vår sista utställning innan sommaren: Rörelsemönster med
Chiaria Bugatti. I samarbete med curator Ingrid Svahn (Internationella Curatorprogrammet,
Stockholms universitet). I utställningen utforskas mötet mellan kroppen och monumentet,
det sköra och det eviga, rörelse och stillhet, historia och minne. Rörelsemönster visas
parallellt med Mints pågående utställning Rymdrummet med Eddie Figge & Agnieszka
Polska.