Den folkliga självstyrelsens livsluft
12.4 – 12.5 2019

ABF Sveavägen 41
111 83 Stockholm

Sommarstängt / Closed for summer

Mints första utställning tar fasta på något fundamentalt för vårt kritiska tänkande, vår fantasi och återhämtning: tiden efter arbete. De olika verken förhåller sig till temat på mer eller mindre direkta sätt, genom både dokumentära och abstrakta uttryck. De handlar om transformation, hobbys, läsande och vila. De handlar om att stretcha, möblera, bilda sig och minnas. Stillsamma reflektioner av fritidens material och miljöer men också de samhälleliga premisser som från första början gjort den möjlig. Pensionen, semestern och fritiden är följder av arbetarrörelsens kamper – vilans förutsättning är att den föregåtts av strid. Utställningen kan ses som en situation av olika påbörjade idéer, en plats vilken liksom fritiden själv får välja sin märkliga väg: kanske vara oklar, kanske vara meningsfull, kanske så småningom bli livsviktig. Eller som Gregor Paulsson, initiativtagaren till den stora Fritidsutställningen i Ystad 1936, med andra ord sa ”Fritiden är frihetens förutsättning, som den folkliga självstyrelsens livsluft.”

Medverkande konstnärer: Giorgi Gago Gagoshidze, Patrick Kretschek, Susanna Jablonski, Ruben Nilsson, Måns Wrange, Erik Öberg, Margareta Hallek, Hans Tombrock & Bertolt Brecht, Helena Lund Ek, Enno Hallek och okänd konstnär

PROGRAM
Onsdagar 15:00
Öppna visningar av utställningen

Onsdag 24.4 18:00
Att lära genom kampen: Svenska hamnarbetarförbundet och strejkrätten med Benj Gerdes, representant från Svenska Hamnarbetarförbundet och Michele Masucci

Söndag 5.5 14:00
The Hand at Work: Filmvisning och samtal curerat av Sarah Browne och Jenny Richards

Torsdag 9.5 18:00
Måleri och Lyrik för Folkets hus: Ett möte mellan vagabondkonstnären Hans Tombrock och dramatikern Bertolt Brecht under svensk exil. Med Ingela Johansson, Margareta Ståhl / Arbetskonstgruppen