Om

Mint är en konsthall, ett ambulerande konstprojekt och en curatorsduo. Bakom initiativet står Emily Fahlén och Asrin Haidari som arbetar med ett intresse för radikal konstproduktion, generationsöverskridande möten och platsspecifika interventioner.

Mint konsthall öppnade april 2019, och är belägen i det forna Sveagalleriets lokaler i ABF-huset i centrala Stockholm. Sveagalleriet var verksamt under 31 års tid (1961–1992) och hade enligt stadgarna från 1960 bl a som ändamål ”att främja studieintresserades bildningssträvanden avseende konst, konsthantverk och konstindustri.” Med en liknande avsikt återaktiveras nu platsen i nytt namn, med ambitionen om att bli en samlande mötesplats för konst, bildning och kamp i ny tid. Liksom ett museum har sin samling att förhålla sig till och tala med, låter Mint ABF-husets och Sveagalleriets historia, händelser, kamper, organisationer och kulturyttringar inspirera och rikta konsthallens program. Mint arrangerar utställningar, studiecirklar och happenings.

Mint görs i samarbete med ABF Stockholm och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Initiativet befinner sig i kollektiv dialog med flera pågående projekt om konst och arbete, det innefattar Arbetarkonst-gruppen som tittar på arbetarkonsten historiskt och idag (med Margareta Ståhl, Masha Taavoniku, Christina Zetterlund, Rikard Heberling och Ingela Johansson), curatorn Jenny Richards konstnärliga forskningsprojekt Outsourcing the Body på Konstfack, forskaren Christina Zetterlunds undersökningar om kollektiva designhistorier bland andra individer och organisationer.

Mints styrelse:

Kim Einarsson, kulturproducent och sjuksköterska
Karl Gauffin, forskare i folkhälsovetenskap och skribent
Enna Gerin, utredare och biträdande chef på det fackliga idéinstitutet Katalys
Karin Lekberg, kulturstrateg inom stadsplanering och stadsutveckling
Ellen Wettmark, kulturtjänsteman och ordförande för Konstnärsnämnden

Tillgänglighet

Mint går att nå med hiss (K2) och rymliga toaletter finns på alla våningsplan.

Mint genomförs med stöd av Kulturrådet, Stockholms stad och Region Stockholm.