20 Nov, 14:00
Performance lecture: Hanni Kamaly - Scrounge of the State
Mint, ABF-huset
Välkommen till Mint för en till möjlighet att uppleva performance-föreläsningen Scrounge of the State (2020) av Hanni Kamaly, del av den pågående utställningen En omsorgsfull strejk! Scrounge of the State är baserad på en serie artiklar kända som “Pass-Skandalerna” skrivna 1921 av den svenska kommunistiska politikern Otto Grimlund (1893–1969). I föreläsningen spåras och återberättas bland andra de politiska aktivisterna Willi Münzenbergs och Nathan Chabrows berättelser – De båda arresterades och utvisades från Sverige under 1920-talets mellankrigstid. Efter sin återvändo till USA förhördes Chabrow av J. Edgar Hoover, chef för FBI, som en del av tidens fördrivning av kommunister. Münzenberg var en nyckelfigur inom League Against Imperialism and Colonial Oppression, en transnationell organisation av politiska aktivister. Samtidigt sökte även stora figurer inom tysk nationalsocialism så som Wolfgang Kapp och Erich Ludendorff asyl i Sverige, personer som hade varit och skulle komma att bli involverade i den misslyckade statskuppen i samarbete med Adolf Hitler. Kapp och Ludendorff fick ett mycket bättre bemötande av svenska myndigheter än Chabrow och Münzenberg.