Samtal: Eddie Figge, rymden och konsten med Olle Granath