08 May, 15:00
Thinking about Monica: Konstnärsvisning med Nadia Hebson
Mint, ABF-huset

Konstnärsvisning med Nadia Hebson på plats i utställningen Scène d’Amour. OBS! För ett mycket begränsat antal, anmälan är obligatorisk och sker endast till info@m-i-n-t.se. Mint följer myndigheternas riktlinjer och vidtar åtgärder för att skapa ett så tryggt museibesök som möjligt. Alla besökare ombeds att bära mask, vilket finns tillgängligt gratis på plats. Visningen sker på engelska.