09 Dec, 18:00
What is to be done? - Release med Jakob Jakobsen & Ana Teixeira Pinto
Online
Releasesamtal med Jakob Jakobsen och Ana Teixeira Pinto: vad gör vi nu?
Del av konsttidskriften Palettens Redaktionsmöte – samling för en kritik av samtiden
Samtal mellan Jakob Jakobsen och Ana Teixeira Pinto, modererat av Frida Sandström

Konst och kultur utstår stora påfrestningar i populismens tidevarv. Detta drabbar inte minst samtidskonsten och dess komplexa miljö mellan det lokala, nationella och internationella. När publicistiska rum inskränks till fördel för ideologisk och marknadsdriven kommunikation växer behovet av kritiska samtal i mångfaldiga format och språk. Med största möjliga integritet vill vi skapa nya sätt att förhålla sig till konsten och världen. Hur kan vi förstå konstens, estetikens och hela konstvärldens funktion för den demokratiska nationalstatens framväxt inom en modernitet sammantvinnad med både kolonialism och kapitalism?

2020 har präglats av upplopp såväl som av förtrycket av sådana, en social reproduktions- och hälsokris, diverse former för nationalism och en del logistisk-ekonomiska och socio-fysiska omförhandlingar. Sedan början av våren har Konsttidskriften Paletten samlat skribenter från en mångfald av perspektiv under rubriken ”Redaktionsmöte.” Emfasen på det redaktionella var till en början tänkt att fysiskt samla människor till öppna redaktionsmöten, för att föreslå, diskutera och specificera alternativa metoder för fortsatt arbete. Medan dessa möten ställdes in med anledning av pandemin, har samtalet mellan redaktörer och inbjudna skribenter fortsatt, drivet av kritiska reflektioner över fenomen såsom distribution av resurser, omvårdnad som begrepp, en växande nyfascistisk och populistisk våg tyngd av konspirationsteorier, samt den roll som redaktionellt arbete och skrivande spelar för olika former av politisk organisering.

Den initiala planen var att de planerade, öppna redaktionsmötena skulle vidga en annars av naturen begränsad redaktionell utblick, och ge plats åt oförutsedda möten som skulle kunna leda till nya texter. Coronapandemins fysiska restriktioner omöjliggjorde dock detta försök. I samarbete med redaktörerna Patrik Haggren, Matthew Rana och Frida Sandström bjöds i stället lokala och internationella skribenter in för att vidga en annars nordeuropeiskt centrerad diskurs. För att uppnå en fördjupning i lokala komplex beställdes även ett antal utställningsrecensioner.

Ett av de planerade redaktionsmötena denna vår var tänkta att äga rum på Mint – vars kritiska anspråk har varit en viktig motivationskälla för utvecklingen av detta projekt. Det är därför också en fröjd att detta sista kapitel sker på Mint, men förhoppningsvis inte för ett avslut, utan för att diskutera framtida allianser och riktningar. För att fira publiceringen av den samling texter som projektet har resulterat i möter Frida Sandström Ana Teixeira Pinto och Jakob Jakobsen för at diskutera aspekter av framtida arbete utifrån frågorna: Vad gör vi nu, och vad förbereder vi oss på?

Redaktionsmöte – Redaktionsmöte – samling för en kritik av samtiden har utförts på uppdrag av, och med stöd från Regionsamverkan Sydsverige.