Vård och Värde: En diskussion

Eventet hålls på svenska.
Alla välkomna! Fri entré!

Häng med på ett kollektivt samtal om krav på förändring av villkoren för omsorgsarbete i Sverige. Diskussionen utgår från berättelserna och intervjuerna i Vård och Värdes tre tidningar, och bjuder in beslutsfattare och politiker att svara på hur dessa kommer att föras vidare på den politiska arenan.

Eventet inleds med presentationer från Sonja Höök, Gunilla Lundahl, Martin Nordström och Palle Storm om några av de mest pressande frågorna inom äldrevården idag, följt av en gemensam diskussion som fokuserar på hur vi kan förändra dagens äldrevård för bättre arbetsförhållanden och villkor för äldreomsorgspersonalen och omsorgsmottagarna.

Det bjuds på fika och efter diskussionen finns det möjlighet att se den pågående utställningen på Konsthall C, som har sin utgångspunkt i tidningen Vård och Värde.

Sonja Höök har arbetat inom vården i över 20 år, mestadels inom äldrevården. Höök är del av kollektivet SBAR som verkar för bättre arbetsförhållanden för omsorgsarbete. Höök bidrog till det tredje numret av Vård och Värde med en text och en kopia av hennes jobbschema som visar på de orealistiska och orättvisa förutsättningar som ges omsorgspersonal, förutsättningar som skapar osäkra arbetsmiljöer och utbrända omsorgsarbetare.

Gunilla Lundahl är skribent och kritiker med fokus på arkitektur, design och konst. Hon är en av initiativtagarna bakom kvinnokollektivet BIG (Bo i gemenskap) som sedan 1970-talet har undersökt kollektiva boendealternativ och processer. Lundahl har publicerat en rad böcker, däribland Leken och allvaret (2017) om designerna Ulla och John Kandells praktiker och Karaktär och känsla (2001) som avhandlar ett århundrade av svensk folkkonst. Lundahl lever och verkar i Stockholm.

Martin Nordström är konstnär och undersköterska baserad i Stockholm och Södra Vi i Småland. I slutet av 1980-talet påbörjade han sin konstnärsutbildning på Högskolan för Film och Fotografi parallellt med att han utbildade sig till undersköterska. Yrkesidentiteten har för Nordström alltid varit både undersköterskans och konstnärens, men sedan 2021 även vårdlärarens. Under de senaste 15 åren har Nordström konstnärligt intresserat sig för maktstrukturer i områden där döden är påtagligt närvarande – i det kommunala äldreboendet, i psykiatrin i landstingsvården eller bland svenska fredsbevarande trupper i Kongo.

Palle Storm är socionom och forskare vid Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet. I sin forskning har han särskilt fokuserat sig på betydelser av kön och hudfärg i äldreomsorgen, både ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Inspirationen till hans forskning bygger på egen erfarenhet av att vara rasialiserad och ha arbetat många år inom äldreomsorgen

Vård och Värde är ett kollektivt projekt av och med vård- och kulturarbetare i samarbete med konstinstitutionerna Konsthall C, MINT och Kalmar konstmuseum med stöd av Kulturbryggan.