Cara Tolmie, Rian Treanor & Em Silén

Välkommen till det tredje och avslutande framträdandet i Cara Tolmies utställning Cascade Bend Chamber på Mint. För detta tillfälle har Cara bjudit in musikerna och kollegorna Em Silén och Rian Treanor till ett gemensamt ljud- och röstexperiment som äger rum i utställningen.

Tillsammans kommer vi också att lyssna på ett stycke av konstnären Nakul Krishnamurhty vars sång ansluter till Caras textil- och ljudinstallation i Cascade Bend Chamber.