Fabriksflickorna – De viljefulla textilarbetarna

Det konstnärliga projektet: Fabriksflickorna – De viljefulla textilarbetarna organiserar en utställning och konferens på Mint konsthall i ABF-huset i Stockholm. Under veckan återaktiveras delar av pjäsen Fabriksflickorna – makten och härligheten, i en utställning av Åsa Norman (Sverige) textilkonstnär och Frida Hållander (Sverige) PhD, konsthantverkare. Pjäsen hade premiär i Skellefteå i regi av Suzanne Osten och Margareta Garpe 1980. Konferensen vill lyfta fram och diskutera textil- och hemindustrins kvinnors villkor, kunskaper och motstånd; deras viljefullhet och egensinne, som kommer till uttryck i organisering, yrkesstolthet och strategier.