What is to be done?

Release conversation with Jakob Jakobsen and Ana Teixeira Pinto: what is to be done?

Part of Editorial meeting – A Gathering Towards a Critique of the Contemporary by Paletten Art Journal

What: Conversation with Jakob Jakobsen and Ana Teixeira Pinto, moderated by Frida Sandström (Paletten)

Art and culture are exposed to immense challenges due to various populistic agendas. This has an immediate effect on contemporary art and its complex habitat between the local, national and international. When publishing spaces are becoming more restricted in favour of ideological and market-driven communication – there is an urgency for expanding critical conversations, formats and languages. With the utmost integrity, we aspire to modify ways on how to relate to art and the world at large. Through the function of art, aesthetics and the artworld, can we further understand how the development of the democratic nation-state that emerged out of modernity – is deeply rooted in colonialism and capitalism?

2020 was a year dominated as much by uprisings, as the repression of these, a crisis of social reproduction and health, and various forms of nationalist, logistic-economic and quite some socio-physical reconsiderations. Since the early spring, Paletten Art Journal has gathered writers from various perspectives, under the headline “Editorial meeting.” The emphasis on the notion of the ‘editorial’ was first meant to physically gather people in open editorial meetings, to propose, discuss and determine and alternative methods for future work. While these meetings had to be cancelled due to the pandemic, the conversation between editors and invited contributors continued, fuelled by critical reflections on phenomena such as the distribution of resources, concepts of care, a rising wave of neo-fascism, populism and conspiracy theories, and the role of editorial work and writing, in relation to various forms of political organising.

While the initial plan was to use the editorial meeting as a means to extend the scope of a singular or a few editors, making space for unforeseen encounters to result in unforeseen contributions, the physical restrictions dominating the year cancelled this plan. In collaboration with co-editors Patrik Haggren, Matthew Rana and Frida Sandström, local and international writers were invited with an attempt to both broaden a Northern-European centred discussion, and to dive into locally complex cases in the format of a number of exhibitions reviews.

One of the planned editorial meetings was supposed to take place at Mint – whose critical strivings also has been a great source of motivation during the development process of this editorial project. It is, therefore, a joy to also close this chapter at Mint – hopefully not to only make full circle, but to emphasise on future alliances and trajectories. Celebrating the publication of this compilation of texts that the project has resulted in, Frida Sandström meets the contributing writers, Ana Teixeira Pinto and Jakob Jakobsen, to discuss matters of future work: what is to be done, and what are we preparing for?

The resulting texts, recorded conversations and multimedia montages form this year’s attempts to examine practical possibilities of art criticism today. They are available at paletten.net.

Editorial meeting – A Gathering Towards a Critique of the Contemporary was commissioned by, and funded by Regionsamverkan Sydsverige.

Minerva The Miscarriage of the Brain

Join Johanna Hedva for a presentation and discussion on their new book, Minerva: The Miscarriage of the Brain. The event is organised as part of the exhibition A Careful Strike* at Mint. (Due to the current pandemic the exhibition has been postponed until fall 2021).

Minerva the Miscarriage of the Brain collects a decade of work from artist, musician, and author of On Hell, Johanna Hedva. In plays, performances, an encyclopaedia, essays, autohagiography, hypnagogic, and hypnopompic poems – in texts whose bodies drift and delight in form – Minerva tunnels into mysticism, madness, motherhood, and magic. Minerva gets dirty with the mess of gender and genius. She does the labour of sleep and dreams. She odysseys through Los Angeles, shapeshifting in stygian night and waking up to wail in the light.

Walk with banners

Bodies of Care

Kampen om hamnen och logistiken

Luleåbiennalen 2020: Tiden på jorden

Dimen Abdulla, Linnea Axelsson, Chto Delat?, Giorgi Gago Gagoshidze, Elisabete Finger & Manuela Eichner, Aage Gaup, Apostolos Georgiou, Beatrice Gibson, Maria W Horn, Thomas Hämén, Susanna Jablonski, Ingela Johansson, Kapwani Kiwanga, Birgitta Linhart, Hanna Ljungh & Mattias Hållsten, Fathia Mohidin, Santiago Mostyn, Christian Nyampeta, Ingrid Elsa Maria Ogenstedt, Didem Pekün med KHORA, Charlotte Posenenske, Sofia Restorp, Iris Smeds, Augusta Strömberg, Isak Sundström, Svärta (Yngve Baum, Jean Hermanson, Odd Uhrbom), Erik Thörnqvist, Cara Tolmie, Tommy Tommie, Danae Valenza, Ana Vaz, Peter Weiss & Hans Nordenström, Mats Wikström, Måns Wrange, Markus Öhrn

21.11 2020 – 14.2 2021

Norrbotten


Luleåbiennalen sprider sig över den vidsträckta regionen Norrbotten. Den här gången genomförs biennalens utställningar och konsthändelser i Luleå, Boden, Malmberget, Storforsen, Arjeplog och Korpilombolo: i en evakuerad skola, i en kyrka, på ett silvermuseum, i konsthallar, i ett före detta fängelse och på regionens länskonsthall.

Luleåbiennalen är en internationell biennal för samtidskonst, där globala och hyperlokala perspektiv förenas i platsspecifika situationer. Förutom ett tiotal utställningar inkluderar 2020 års upplaga ett turnerande litteraturprogram, dramatik, radio och en online-baserad journal.

Luleåbiennalen 2020 tar grepp om den spekulativa frågan om vad ”realism”, som begrepp, paradigm och konstnärlig ism, skulle kunna betyda idag. De inbjudna konstnärerna berättar genom sina verk om verkligheter relaterade till samhälleliga system: Byråkrati, massmediala logiker och industriell infrastruktur; men de föreslår också inbrott som utmanar och kastar omkull dessa rådande ordningar: genom strejken, psyket, skådespelet, magin och inte minst konsten själv.

Realismens tidsaxel sträcker sig från artonhundratalets andra hälft till nittonhundratalets första. Dess mångsidiga projekt bottnade i en generell vilja att porträttera samhället som det i verkligheten tedde sig i sin råhet, vardaglighet och med de orättvisa system som det innefattar. Realismen framträdde å ena sidan som estetisk konvention men framförallt vad beträffar de nya motivvärldar som nu uppkom inom konsten. Det realistiska projektet företräddes inledningsvis av en intellektuell borgarklass men kom senare också att involvera konst och litteratur där arbetarklassen tog plats som agens och tema, denna senare period med påfallande politisk udd som ofta benämns som social realism eller socialistisk realism.

När vi nu blickar tillbaka mot realismens tradition och placerar den i en urartad samtid, är det utan fasta tyglar eller skyldigheter gentemot historien. Vad vi återbesöker är en konstnärlig ambition: att försöka få världen att framträda som hel. I detta konstnärliga arbete uppdagas ett mod besläktat med galenskap. En hämningslös akt som innebär att ge sig i kast med det omöjliga – att foga ihop en splittrad värld och ge den mening. I små och stora exempel tecknar biennalens konstnärer perspektiv på egna ordningar av världen.

Den realism som gestaltas på Luleåbiennalens olika scener rör sig ofta långt bort från en avbildande eller dokumentär tradition. Istället framträder verkligheten i verken som ett slags teater, iscensatt, besjungen, förfrämligad och inte sällan helt absurd. Kanske kan dessa skådespel hjälpa oss att ompröva realismens innebörd och vår faktiska agens – under vår tid på jorden.

Karin Bähler Lavér, Emily Fahlén och Asrin Haidari,
curatorer Luleåbiennalen 2020

Läs mer på biennalens hemsida

Upplopp är att älska vår överlevnad

The struggle over history is the struggle for life, recognition and reparation. The conditions for an independent historical narrative are a recurring issue within the history of different movements. Which narratives are given a voice, which are suppressed? How is the ongoing struggle over history expressed today in different contexts? Participants: Judith Kiros, Stefano Harney och Fred Moten.

Follow the conversation online via Mint’s facebook page

Belarus: “Imorgon ska inte förbli som idag”

Welcome to a conversation about the condition for artistic production, solidarity and strike in the moment of the uprisings in Belarus with Problem Collective (Minsk) as part of the exhibition A Careful Strike*.

The discussion will happen online: link and on-site at Mint, ABF Stockholm.

Participants:

Olia Sosnovskaya (artist and researcher, member of the Problem Collective)

Anna Bredava (LGBTQ+ activist, organiser of DOTYK Queer festival)

Andrei Karpeka (activist, co-founder of Minsk Urban Platform)

Nicolai Spesivtsev (artist and computer scientist, member of eeefff group and Work Hard Play Hard working group)

Anmälan: https://simplesignup.se/event/172951
Facebookevent

Motståndets reproduktion

Fabriksflickorna – De viljefulla textilarbetarna

Det konstnärliga projektet: Fabriksflickorna – De viljefulla textilarbetarna organiserar en utställning och konferens på Mint konsthall i ABF-huset i Stockholm. Under veckan återaktiveras delar av pjäsen Fabriksflickorna – makten och härligheten, i en utställning av Åsa Norman (Sverige) textilkonstnär och Frida Hållander (Sverige) PhD, konsthantverkare. Pjäsen hade premiär i Skellefteå i regi av Suzanne Osten och Margareta Garpe 1980. Konferensen vill lyfta fram och diskutera textil- och hemindustrins kvinnors villkor, kunskaper och motstånd; deras viljefullhet och egensinne, som kommer till uttryck i organisering, yrkesstolthet och strategier.