24 Jan, 17:30
Dårarnas skepp
Mint, ABF-huset, Stockholm
DÅRARNAS SKEPP
24 januari, 17:30–20:00 på Mint, Sveavägen 41
Med: Merima Dizdarević, Athena Farrokhzad, Burcu Sahin, Andjeas Ejiksson, Sebastian Lingserius (koreografin OORDNING-ORDNING), Kristoffer Appelvik Lax, Lina Rydén Reynolds, David Wojnarowicz
Välkommen till en kväll på Mint med poesi och koreografi, som följer tragedins former och konventioner. SCENEN är den pågående utställningen Det isolerade benet. POETEN Lina Rydén Reynolds gör en läsning/performance utifrån sin senaste bok Använd dem som du vill, en berättelse om behoven och bristerna som skapar världen, samt nyskrivet material. POETEN Kristoffer Appelvik Lax läser ur sin kommande bok Hammele (Nirstedt/litteratur, 2024) som tar avstamp i en feberartad läsning av Shakespeares Hamlet. VÅLNADEN (David Wojnarowicz) talar om att födas i en värld som alltid velat hans död. KÖREN (Merima Dizdarević, Athena Farrokhzad, Burcu Sahin) reciterar ur dikten ”Ööööverenskommelse för Sverige”, en karnevalisk motskrift till Sveriges nuvarande regeringsöverenskommelse. I kulisserna tolkar DE FYRA PASSAGERARNA polisers beskrivningar av våld, händelser och ingripanden.
Kvällen arrangeras av Andjeas Ejiksson, Emily Fahlén och Iris Smeds som en del av det pågående projektet ’Det isolerade benet’ som berör ett kollektivt sanningsbegrepp som sätts ur spel. I uppluckringen av offentligt och privat, genom familjen och rättssamhällets skådespel, förhandlas föreställningar om gemensam verklighet kontra vittnesmål och en vacklande känsla av att inte bli trodd.