23 Nov, 13:00
Kulturkritikens mobilisering
ABF-huset

Konsten, politiken och historien, allt hänger samman! I en tid då konstens handlingsutrymme och integritet (återigen) hotas behöver vi påminnas om just detta. I Järfälla plockas konstverk ner för att en bok av Marx är i bild, I Sölvesborg formas en kulturpolitik efter SD:s ideologiska intressen där inköp av utmanande samtidskonst stoppas till fördel för ”den klassiska och tidlösa konsten” och beståndet av utländsk litteratur på de kommunala biblioteken ifrågasätts. Det föranleder frågorna: Hur kan vänstern och kulturarbetarna svara och mobilisera? Vilka förutsättningar och former krävs för en vidgad och inkluderande intellektuell och kritisk analys idag? Samt var och hur kan dessa samlingar och samtal äga rum?

Samtalet arrangeras på initiativ av Mint som är en ny konsthall i ABF-husets källare, och vars idé är att återskapa en relation mellan samtidskonsten och arbetarrörelsen, historiskt och idag. Mint arrangerar utställningar, studiecirklar och program.

Deltagare: Athena Farrokhzad, poet, litteraturkritiker och översättare.

Farnaz Arbabi, regissör och dramatiker

Kim West, kritiker och översättare

Moderator: Frida Sandström, kritiker och skribent, samt medlem i konsttidskriften Palettens redaktionsgrupp.