Begärets Revolution, Revolutionens Begär

DATUM: 14 nov + 28 nov + 12 dec + 9 jan + 23 jan + 6 feb

I denna läsecirkeln kommer vi under sex kvällsträffar att fördjupa oss i de två franska tänkarna Monique Wittig och Guy Hocquenghem. Genom deras gräsrotsaktivism och nyskapande teoribildningar utgjorde de båda centrala figurer i de franska, socialistiska och queera rörelserna från 70-talet och framåt i Paris. I båda deras tänkande stod relationen mellan genus, sexualitet, kropp, språk, kapital och patriarkat i centrum inom vilka de på likartade sätt upprättade lesbiska respektive bögar som möjliga revolutionära subjekt. Vi kommer att röra oss mellan lesbisk materialism (såsom presenterad av Wittig) och deleuze-influerad sexualteori (såsom presenterad av Hocquenghem) med utgångspunkt i begärets revolutionära potential och de utmaningar som en queer socialism ställs inför i mötet med nyliberalismens och den psykiatriska diskursens ökade dominans. Hur kan vi använda oss av Wittigs och Hocquenghems arbeten idag i vår politiska praktik och teori? Hur kan vi förstå HBT-rörelsens ”framgångar” de senaste trettio åren i relation till nyliberalismens framgångar? Vilka utgör de nya konfliktlinjer som en queer socialism borde synliggöra? Vilken relation står det queera begäret och revolten i förhållande till varandra? Och vilka möjligheter och begränsningar finns det i att använda (det queera) begäret som politisk horisont för (en queer) socialism?

Studiecirkelledare: Johan Sundell (genusvetare och ljudkonstnär) och Andreas Lindholm (jurist inom mänskliga rättigheter)

ANMÄLAN till info@m-i-n-t.se senast fredag 8 nov
Avgift efter förmåga: 200-400 kr

PRIMÄRLITTERATUR:

Guy Hocquenghem, ”Homosexual Desire” (1993) [1972]
Monique Wittig, ”The Straight Mind: And Other Essays” (1992) [1980-1990]

SEKUNDÄRLITTERATUR:

Bill Marshall, ”Guy Hocquenghem: Theorising the Gay Nation” (1996)
Claire Colebrook, ”Gilles Deleuze: En Introduktion” (2010) [2002]
Namascar Shaktini, ”On Wittig: Theoretical, Political and Literary Essays” (2005)

SCHEMA:

14/11, kl 18-20 Introduktion + Gästföreläsare om Monique Wittig
28/11, kl 18-20 Första tillfället om Monique Wittig
12/12, kl 18-20 Andra tillfället om Monique Wittig
JULUPPEHÅLL
9/1, kl 18-20 Gästföreläsare om Guy Hocquenghem
23/1, kl 18-20 Första tillfället om Guy Hocquenghem
6/2, kl 18-20 Andra tillfället om Guy Hocquenghem + Avslut