05 Nov, 18:00
”Upplopp är att älska vår överlevnad” 
Mint, ABF-huset

Kampen om historieskrivningen är samtidigt en kamp om rätten till liv, erkännande och upprättelse. Villkoren för självständigt återberättande är central inom olika rörelsers historia. Vilka berättelser får ta plats, och vilka undertrycks? Hur tar sig kampen om historieskrivningen uttryck idag? Deltagare: Judith Kiros, Stefano Harney och Fred Moten.

Följ samtalet online via Mints facebook