02 Sep, 17:00
Vernissage: Emanuel Almborg – Bildningar
Mint, ABF-huset

I höstens första utställning på Mint möter vi den Londonbaserade konstnären Emanuel Almborg. Almborg intresserar sig för marxistisk pedagogik och psykologi, fiktion och drama som verktyg för att testa och ompröva spekulativa och orealiserade framtider; ämnen och metoder som på olika sätt behandlas i tre filmverk: Talking Hands (2016), The Nth Degree (2018) och Acorn (2021). 

Mint följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och begränsar antalet besökare i utställningen, samt ser till att trängsel inte uppstår. Vänligen hör av er till info@m-i-n-t.se för att föranmäla större sällskap.