Vård och Värde

Den 20 september bjuder Vård och Värde in till samtals-workshop på nätet – öppen för konstnärer som har arbetat inom hemtjänsten.

Workshopen ska utforska likheterna och skillnaderna vad gäller arbetsvillkor mellan de som arbetat inom vård respektive kultur. Samtalet ska utgå från deltagarnas upplevelser. De som jobbar i kulturell och konstnärlig produktion försörjer sig ofta med arbete som ligger utanför konstfältet, det räknas inte som en del av konstnärsproduktionen. Denna workshop syftar till att uppmuntra och stötta konstnärer att arbeta gränsöverskridande och dra nytta av kunskap, kompetens och erfarenhet från sitt arbete inom hemtjänsten. Observera att det endast finns åtta platser på workshopen och dessa kommer att fyllas enligt först-till-kvarn-principen. För att anmäla dig, vänligen maila: vardochvarde@gmail.com!

Workshopen är en del av forskningsprojektet Vård och Värde – ett samarbete mellan vård- och kulturarbetare. Vi utforskar villkoren för vårdarbete ur ett intersektionellt feministisk perspektiv med fokus på olika generationer, grupper, bakgrunder och erfarenheter. Projektet utvecklas av Jenny Richards och Gunilla Lundahl. Det stöds av Kulturbryggan, Konstfack, Konsthall C, MINT.

Läs mer här