Vård och Värde

Vård och Värde är ett samarbete forskningsprojektet mellan vård och kulturarbetare. Vi utforskar villkoren för vårdarbete ur ett feministisk perspektiv med fokus på olika generationer, grupper, bakgrunder och erfarenheter.

Projektet börjar med en kollektivt gjord tidning som delar erfarenheter av vård, samtal med olika folk som jobbar i vård. Tidningen är den första i en serie om tre att följer vår pågående forskning. Om du vill vara med och bidra till denna konversation, vänligen maila – vardochvarde@gmail.com eller skriv till Vård och Värde, Odd Fellowvägen 30, 12732 Skärholmen

Vård och Värde – Tidning 1 av 3

När du blir gammal – vem ska hjälpa dig? På vilka villkor? Hur ser ett samhälle ut som kan ge dig en människovärdig omsorg? De frågorna har en grupp vård- och kulturarbetare ställt sig själva och andra i den kollektivt gjorda tidningen Vård och Värde.

Frågorna har kretsat kring hur vi förstår vård – ett arbete som vi alla utför eller tar emot i olika skeden i livet. Vårdarbetets olika dimensioner – tungt, fysiskt och krävande, kärleksfullt, värmande och tacksamt. Hur kan vi tänka kring en omsorg som binder samman generationer, som skapar nya gemenskaper och fördjupar kunskapen om livet, som öppnar ögonen för mångfalden i den mänskliga livserfarenheten.

Tidningen är gjord av Fredda Berg, Britt och Nilla, Johnny Chang, Ulrika Flink, Rasmus Gabrielsson Eriksson, Mona Lindström, Gunilla Lundahl, Rossana Mercado-Rojas, Louise Nassiri, Jenny Richards, Sanna Tefk e, SBAR.CARE och Therese Brodin, Linnea Swedenmark, Isabella Tjäder och Nawroz Zakholy.

Vård och Värde utvecklas av Jenny Richards och Gunilla Lundahl. Det stöds av Kulturbryggan, Konstfack, Konsthall C, MINT och Kalmar Konstmuseum.

Tidningen är gratis och finns att hämta på Mint