Finissage: En omsorgsfull strejk*

Finissage med Hannah Wiker Wikström, Mattin, Andria Nyberg Forshage och Bini Adamczak

Välkommen till En omsorgsfull strejks* sista dag och finissage – ett firande med performance och samtal. Utställningen hämtar sitt curatoriella ramverk från målningen Arbetarrörelsens historia av metallarbetaren, konstnären och musikern Ruben Nilson. Nilsons målning och musik porträtterar arbetares förutsättningar och liv i början av 1900-talet i Sverige – som del av en tradition av arbetarkultur där konst och musik var en integrerad del av rörelsen för att upprätthålla minnet kring centrala händelser och stärka det kollektiva självbestämmandet.

Program för dagen:

12:00 Utställningen öppnar

12:30 Time Call A(c)x(c)es(s) – Pågående performance av Hannah Wiker Wikström

Time Call A(c)x(c)es(s) är ett kollaborativt performance i formen av en polyfon aria. Det baseras på spekulativa texter bestående av fragment från strejksånger som korsskrivits med hjälp av olika översättningar och associationer. Verket undersöker olika temporaliteter som dramaturgisk form, samt kroppsliga minnen av rörelser, sånger och melodier; restmaterial från försvunna agitationer. Ett samarbete initierat av Hannah Wiker Wikström med Josefin Jussi Andersson, Fabi Paz, Hugo Hedberg, Amalia Kasakove och Jens Masimov.

Performancet pågår under 45 minuter med start 12:30, publiken kan under denna period komma och gå som de vill.

13:30 Exploitation – Performance av Mattin

I performancet Exploitation bjuds publiken in att tillsammans tolka målningen Arbetarrörelsens historia av Ruben Nilson och uppdatera motiven i relation till vår samtid med hjälp av sina mobiltelefoner. I verket framhävs kontraster mellan Nilsons visuella representation och representationer inom samtida konst såväl som användandet av mobilen och hur våra dagliga interaktioner medieras av komplex teknik. Performanceverket spelas in och görs tillgängligt på Mints hemsida – denna populära metod för deltagande inom samtidskonsten blir i sig en fråga som diskuteras under performancet.

14:30 Bini Adamczak i samtal med Andria Nyberg Forshage

Eftermiddagen avslutas med ett samtal mellan filosofen och konstnären Bini Adamczak och teoretikern och poeten Andria Nyberg Forshage. Adamczak tillhör en av de främsta tänkarna kring centrala revolutioner under 1900-talet. Med utgångspunkt i kommunismens historiska misslyckanden bjuds vi in till att spekulera tillsammans med Bini och Andria kring möjligheterna för en kommunistisk framtid – bortom deterministisk rädsla för upprepandet av tidigare katastrofer och pacificerande kapitalistisk realism.

Svensk och engelsk översättning av ett kapitel ur Bini Adamczaks Relational Revolutions – 1917, 1968 and Revolutions to Come (Suhrkamp, 2017) kan läsas i det nionde numret av Lulu-journalen (https://www.luleabiennial.se/…/nr-9/revolutionens-genus).

Om deltagarna

Hannah Wiker Wikström (Stockholm) arbetar främst inom medierna film, performance och installation och har en historik av processorienterade kollaborativa projekt. Hennes praktik tar avstamp i ett utforskande av symbiosen mellan form och ideologi, hur trossystem skapas och förskjuts, och hur detta tar sig uttryck i filmiska och performativa strategier.

Mattin (Berlin) är en konstnär, musiker och teoretiker som arbetar konceptuellt med noise och improvisation. I sitt arbete utforskar han performativa former av förfrämligande som ett sätt för att hantera strukturell alienation och att ifrågasätta vår egen självuppfattning och känsla av frihet inom kapitalistiska relationer.

Bini Adamczak (Berlin) är filosof och konstnär. Hon arbetar med politisk teori, queer politik, och revolutionens förflutna och framtid. Hon är känd för att ha myntat begreppet circlusion. Bini Adamczak har publicerat ett flertal böcker, som den populära Communism for Kids (MIT Press, 2017), översatt till flera språk, och hennes uppgörelse med kommunismens misslyckade revolutioner under 1900-talet; Relational Revolutions – 1917, 1968 and Revolutions to Come (Suhrkamp, 2017), och hennes senast översatta bok Yesterday’s Tomorrow: On the Loneliness of Communist Specters and the Reconstruction of the Future (MIT Press, 2021). Bini Adamczak har också skrivit pjäsen Everybody Needs Only You. Love in the Time of Capitalism tillsammans med Kostanze Schmitt som uppfördes i december 2019 på Hebbel am Ufer teatern i Berlin.

Andria Nyberg Forshage (Stockholm) är teoretiker och poet. Hon/de ingår i redaktionen för Paletten och har tidigare publicerat poesi bla i Datableed magazine, föreläst vid internationella forskningskonferenser i transstudier, posthumaniora och queera dödsstudier. Andria initierade utställningen last sunset for today (Stockholm 2020) med konstnären Vincent Duraud.