2019

16 Jan 18:00
Om att vara historia: Ta saken i egna händer
Mint, ABF-huset

I detta samtal utforskas premisserna för motstånd genom ett utforskande av rörelser i nutid och dåtid. I en tid då samhällsklyftorna ökar och segregationen söndrar staden behövs kritiska reflektioner kring hur nutidens utmaningar hänger samman med historiska processer, om vi vill ta oss till demokratiserad framtid. Med Nazem Tahvilzadeh, forskare KTH, urbana och regionala studier, Hedvig Wiezell verksamhetschef på Folkets Husby och designhistorikern Christina Zetterlund.

12 Dec 18:00
Hands at work: Scuola Senza Fine
Mint, ABF-huset

Hands at work: Scuola Senza Fine, en del i en serie filmvisningar som ägt rum på Mint under året. Här undersöks kroppens plats inom samtida arbete. Under kvällen visas och diskuteras filmen Scuola Senza Fine tillsammans med Sarah Browne och Jenny Richards. Som en del av Richards pågående forskningsprojekt på Konstfack – Outsourcing the Body.

04 Dec 18:30
Bodies of Care with artist Fathia Mohidin
Mint, ABF-huset

The first in a series of study sessions that explore practices that reflect and resist the current expansion of commercialized, individualized and outsourced care.

As part of Jenny Richard’s ongoing Phd research project ‘Outsourcing the Body.’

The session shares some of Fathia Mohidin’s research into the strong body in capitalist society and its relation to the aesthetics, politics and labour of the gym. Centred around collective reading and discussion the session draws out the tensions between today’s responsibilising of care on the individual, and the resistance and strength that can be built through training with the help or hindrance of gym machines.

Fathia Mohidin works in various ways with installation, where she often takes sport and fitness as a point of departure to reflect on the body in relation to societal ideas and categorisations. She is currently exploring the strong body in capitalist society, with a focus on the gym and labour. Most recently her work has been shown in the solo exhibition New Geometries at Galleri Nuda (2018) as a part of the project Shaping Resistance, and in the group exhibitions Ndksdwu7jejjf, Biquini Wax EPS, Mexico City (2018); Laboratory Aperto, Asilo Sant’Elia/Fondazione Ratti, Como (2018) and I’m fine, on my way home now, Mossutställningar (2017). Mohidin is pursuing her MFA in Fine Arts at the Royal Institute of Art in Stockholm.

23 Nov 13:00
Kulturkritikens mobilisering
ABF-huset

Konsten, politiken och historien, allt hänger samman! I en tid då konstens handlingsutrymme och integritet (återigen) hotas behöver vi påminnas om just detta. I Järfälla plockas konstverk ner för att en bok av Marx är i bild, I Sölvesborg formas en kulturpolitik efter SD:s ideologiska intressen där inköp av utmanande samtidskonst stoppas till fördel för ”den klassiska och tidlösa konsten” och beståndet av utländsk litteratur på de kommunala biblioteken ifrågasätts. Det föranleder frågorna: Hur kan vänstern och kulturarbetarna svara och mobilisera? Vilka förutsättningar och former krävs för en vidgad och inkluderande intellektuell och kritisk analys idag? Samt var och hur kan dessa samlingar och samtal äga rum?

Samtalet arrangeras på initiativ av Mint som är en ny konsthall i ABF-husets källare, och vars idé är att återskapa en relation mellan samtidskonsten och arbetarrörelsen, historiskt och idag. Mint arrangerar utställningar, studiecirklar och program.

Deltagare: Athena Farrokhzad, poet, litteraturkritiker och översättare.

Farnaz Arbabi, regissör och dramatiker

Kim West, kritiker och översättare

Moderator: Frida Sandström, kritiker och skribent, samt medlem i konsttidskriften Palettens redaktionsgrupp.

14 Nov – 06 Feb
Studiecirkel: Begärets Revolution, Revolutionens Begär
Mint, ABF-huset

DATUM: 14 nov + 28 nov + 12 dec + 9 jan + 23 jan + 6 feb

I denna läsecirkeln kommer vi under sex kvällsträffar att fördjupa oss i de två franska tänkarna Monique Wittig och Guy Hocquenghem. Genom deras gräsrotsaktivism och nyskapande teoribildningar utgjorde de båda centrala figurer i de franska, socialistiska och queera rörelserna från 70-talet och framåt i Paris. I båda deras tänkande stod relationen mellan genus, sexualitet, kropp, språk, kapital och patriarkat i centrum inom vilka de på likartade sätt upprättade lesbiska respektive bögar som möjliga revolutionära subjekt. Vi kommer att röra oss mellan lesbisk materialism (såsom presenterad av Wittig) och deleuze-influerad sexualteori (såsom presenterad av Hocquenghem) med utgångspunkt i begärets revolutionära potential och de utmaningar som en queer socialism ställs inför i mötet med nyliberalismens och den psykiatriska diskursens ökade dominans. Hur kan vi använda oss av Wittigs och Hocquenghems arbeten idag i vår politiska praktik och teori? Hur kan vi förstå HBT-rörelsens ”framgångar” de senaste trettio åren i relation till nyliberalismens framgångar? Vilka utgör de nya konfliktlinjer som en queer socialism borde synliggöra? Vilken relation står det queera begäret och revolten i förhållande till varandra? Och vilka möjligheter och begränsningar finns det i att använda (det queera) begäret som politisk horisont för (en queer) socialism?

Studiecirkelledare: Johan Sundell (genusvetare och ljudkonstnär) och Andreas Lindholm (jurist inom mänskliga rättigheter)

ANMÄLAN till info@m-i-n-t.se senast fredag 8 nov
Avgift efter förmåga: 200-400 kr

PRIMÄRLITTERATUR:

Guy Hocquenghem, ”Homosexual Desire” (1993) [1972]
Monique Wittig, ”The Straight Mind: And Other Essays” (1992) [1980-1990]

SEKUNDÄRLITTERATUR:

Bill Marshall, ”Guy Hocquenghem: Theorising the Gay Nation” (1996)
Claire Colebrook, ”Gilles Deleuze: En Introduktion” (2010) [2002]
Namascar Shaktini, ”On Wittig: Theoretical, Political and Literary Essays” (2005)

SCHEMA:

14/11, kl 18-20 Introduktion + Gästföreläsare om Monique Wittig
28/11, kl 18-20 Första tillfället om Monique Wittig
12/12, kl 18-20 Andra tillfället om Monique Wittig
JULUPPEHÅLL
9/1, kl 18-20 Gästföreläsare om Guy Hocquenghem
23/1, kl 18-20 Första tillfället om Guy Hocquenghem
6/2, kl 18-20 Andra tillfället om Guy Hocquenghem + Avslut

03 Oct 18:00
Many Hands at Work pt 3: Discussion with artist Nadia Hebson
Palmesalen, våning 1, ABF-huset

A discussion informed by Nadia Hebson’s work into the Italian feminist, activist, historian and art critic Carla Lonzi’s notion of Resonance. At the time of her death in 1982 Carla Lonzi was working on a book in which she was in conversation with a group of fifteenth-century bluestockings. In this text Lonzi foregrounds her notion of Resonance which she described as as a relationship that can be established between two or more women, who do not necessarily live in the same place or period of time, as a way of seeing ones own experience reflected in the experience of someone else. A form of mutual recognition. Lonzi’s thinking offers a starting point for discussion around new forms of engagement which may draw on paying close attention, polyphony, biography, translation, fiction and auto-fiction, and their collective potential to make visible and audible previously obscured thought and experience.

The evening will see how we might think through resonance in relation to some of the voices, positions and concerns brought up through the film screening series so far, and how it might inform our methods for collective discussion.

Nadia Hebson is an artist and Senior Lecturer at Royal Institute of Art in Stockholm. She works across painting, objects, large scale prints, apparel and text through subjective biography most recently exploring the expanded legacies of American painter Christina Ramberg and British painter Winifred Knights, who she conceives as fictional mentors. Her recent exhibitions and commissions include Gravidity & Parity &, Hatton Gallery, Newcastle upon Tyne; one on one: on skills, The Contemporary Art Museum of Estonia, EKKM, Tallin; I See You Man, Gallery Celine, Glasgow; Alpha Adieu, Museum of Contemporary Art Antwerp, M HKA and Choreography, Arcade, London. In 2014 with AND Public she published MODA WK: work in response to the paintings, drawings, correspondence, clothing and interior design of Winifred Knights (an expanded legacy). In 2017 with Hana Leaper she co-convened the conference, Making Womens Art Matter, at the Paul Mellon Centre, London. She is currently working on a new publication which explores the work of Christina Ramberg and her creative female circle.

Many Hands at Work is part of an ongoing series of film screenings and discussions that looks for the body’s place in contemporary labour relations from intersectional feminist positions, organised by Sarah Browne and Jenny Richards

*Please note the event will be held in English but we will try to support other languages in the room.

25 Sep 17:00
Vernissage: Utställning med Inger Ekdahl (1922–2014, Ystad), Fernando Sánchez Castillo (Madrid) och David Väyrynen (Gällivare)
Mint, Sveavägen 41

Läsning och musik: 18.30
Vernissagebar på Café Cirkeln: 19-21

Utställningsperiod: 25 september-3 november 2019

Tack till Ystad konstmuseum och Galerie Nordenhake

18 Jun 18:00
Hands at Work (part 2)
Mint, Sveavägen 41

Filmvisning och samtal curerat av Sarah Browne och Jenny Richards

09 May 18:00
Måleri och Lyrik för Folkets hus
Mint, Sveavägen 41

Ett möte mellan vagabondkonstnären Hans Tombrock och dramatikern Bertholt Brecht under svensk exil. Med Ingela Johansson,
 Margareta Ståhl / Arbetskonstgruppen

05 May 14:00
Hands at Work
Mint, Sveavägen 41

Filmvisning och samtal curerat av Sarah Browne och Jenny Richards

24 Apr 18:00
Att lära genom kampen: Svenska hamnarbetarförbundet och strejkrätten
Mint, Sveavägen 41

med Benj Gerdes, representant från Svenska Hamnarbetarförbundet och Michele Masucci