2021

08 May 15:00
Thinking about Monica: Konstnärsvisning med Nadia Hebson
Mint, ABF-huset

Konstnärsvisning med Nadia Hebson på plats i utställningen Scène d’Amour. OBS! För ett mycket begränsat antal, anmälan är obligatorisk och sker endast till info@m-i-n-t.se. Mint följer myndigheternas riktlinjer och vidtar åtgärder för att skapa ett så tryggt museibesök som möjligt. Alla besökare ombeds att bära mask, vilket finns tillgängligt gratis på plats. Visningen sker på engelska.

24 Apr 14:00
Thinking about Monica: Monica Sjöö, an introduction
Zoom

Zoom link to the event: https://us02web.zoom.us/j/87036204319

Welcome to an afternoon of presentations, a screening and discussion with Dr Sue Tate, Mariana Vodovosoff and Jane Jackson, director of Portrait (Monica Sjöö), 1977, convened by Nadia Hebson, as part of the exhibition Scène d’Amour at Mint.

Painter, writer, radical anarcho-eco feminist Monica Sjöö was born in Härnösand, Sweden in 1931 but spent much of her life living and working in Bristol, U.K. Her strident paintings explore political themes and personal beliefs, many centred on her deep interest in the Goddess Movement which she researched, published and lectured on extensively. Together with Barbara Mor, Monica Sjöö authored The Ancient Religion of the Great Cosmic Mother of All (1981), considered a classic text of female spirituality. Of the book Sjöö wrote ‘I have tried to write a Herstory of the inner psychic meaning of the ancient religion. And of the self-awareness of those strong AND subtle women of the past – of those women who had not yet been split in half in their bodies and souls/ minds – who projected their knowledge, powers and perceptions into the image and sacred rites of the Great Goddess.’

Active in the women’s liberation, eco-feminist and peace movements, Monica Sjöö campaigned, demonstrated and made paintings, pamphlets and posters. An outspoken pioneer of feminist art, her forceful legacy in its expanded form – painting, writing, activism and scholarship – can be seen to have a heightened resonance in the current historical moment.

This is the first of three discoursive events organised by Nadia Hebson, in parallel to the exhibition Scène d’Amour, which will explore the life and work of Monica Sjöö and the ongoing projects of artistic recuperation undertaken by artists, curators and art historians working today. In considering the legacy of historical figures how can we critically explore the complexity of their lives and work whilst avoiding hagiography? These events are hosted by Mint and are part of Hebson’s ongoing research project Destroy She Said and are realised with the support of Royal Institute of Art artistic research and development funding.
14 Feb 14:00
A striking Abundance: En workshop om politiska föreställningar om att strejka på andra sätt
Zoom

A striking Abundance: En workshop om politiska föreställningar om att strejka på andra sätt arrangerat av Valeria Graziano, Giulia Palladini och Jenny Richards, som en del av utställningen En omsorgsfull strejk* curerad av Michele Masucci på Mint.

Eventet är en workshop som tar plats på zoom med begränsat antal platser. För att anmäla intresse att delta eller om ni vill ställa frågor om eventet maila Jenny: jennyrichardsjenny@gmail.com

Startpunkten för denna workshop är insikten om att för många människor är den klassiska formen för en strejk – där arbetarna upphör att utföra sina arbeten och blockerar arbetsplatsen – inte längre en möjlighet. Arbetare som hävdar fundamentala rättigheter inom vårdsektorn men också arbetslösa och arbetare inom gigekonomin, förblir omedvetna om sina rättigheter som anställda. Deras position är exempel på ett utbrett fenomen som kräver alternativa politiska visioner kring vad en strejk är och kan göra.

Workshopen består av två delar.

I den första delen tittar vi på hur det nuvarande läget kring rätten att organisera strejk ser ut i Sverige och på andra platser. Vi delar med oss av berättelser om ockupationsstrejker, omvända strejker, alternativa produktionsstrategier, övertagande av arbetsplatser, bojkotter och praktiker av självreduktion. Vad dessa former av strejk har gemensamt är är hur de svarar mot olika specifika förhållanden och möjligheter till att omorganisera arbetet på andra sätt.

Den andra delen fokuserar på ett samtal kring hur man aktivt kan engagera sig i frågor kring strejkorganisering. Tillsammans vill vi utforska olika politiska möjligheter applicerbara på vår egna verksamhet.

Workshopen riktar sig i synnerhet till dem (men välkomnar även andra) som arbetar inom vården, till dem som har en osäker anställning och funderar kring hur man kollektivt kan adressera dessa arbetsförhållanden, eller till dem som redan sätter press på arbetsgivare och som har eller inte har kollektivavtal och för samtal med facket.

Valeria Graziano är teoretiker och lärare som undervisar vid Centre for Postdigital Cultures, Coventry University, UK. Hennes forskning fokuserar på kulturella praktiker som framkallar arbetsvägran och som politiserar njutning. I flera år har hon varit delaktig i en mängd militanta undersökningsinitiativ inom kultursektorn och sociala rörelser. Graziano är en av de sammankallande inom Pirate Care (https://pirate.care), ett forskningprojekt som ägnar sig åt kollektivt lärande och motstånd inom den nuvarande omvårdkrisen.

Giulia Palladini är forskare och teoretiker baserad vid University of Roehampton, London. Hennes arbete undersöker politik och erotik i konstnärliga verksamhet, gemenskaper och kulturhistoria. Både i hennes skrivande, teori och undervisning har hon utforskat temporalitet och affekt, historiografi och arkiv, samt relationen mellan arbete och nöje, arbete och fritid. Hennes texter har publicerats i flertalet internationella tidskrifter och hon har samarbetat i flera kritiska och konstnärliga projekt som teoretiker. Palladini har även skrivit boken The Scene of Foreplay: Theater, Labor and Leisure in 1960s New York (Northwestern University Press, 2017) samt är medförfattare till boken Lexicon for an Affective Archive (Bristol: Intellect, 2017) med Marco Pustianaz.

Workshopen görs som en del av det pågående projektet och föreläsningsserien Bodies of Care som organiseras av Jenny Richards tillsammans med Mint. Bodies of Care utforskar praktiker som reflekterar och står emot den nuvarande växande kommersiella, individualiserande och outsourcade vården.

Tillgänglighet: Workshopen hålls på Engelska. Ingen BSL tolkning kommer vara tillgänglig

*Precarias a la deriva, 2005.

2020

09 Dec 18:00
What is to be done? - Release med Jakob Jakobsen & Ana Teixeira Pinto
Online
Releasesamtal med Jakob Jakobsen och Ana Teixeira Pinto: vad gör vi nu?
Del av konsttidskriften Palettens Redaktionsmöte – samling för en kritik av samtiden
Samtal mellan Jakob Jakobsen och Ana Teixeira Pinto, modererat av Frida Sandström

Konst och kultur utstår stora påfrestningar i populismens tidevarv. Detta drabbar inte minst samtidskonsten och dess komplexa miljö mellan det lokala, nationella och internationella. När publicistiska rum inskränks till fördel för ideologisk och marknadsdriven kommunikation växer behovet av kritiska samtal i mångfaldiga format och språk. Med största möjliga integritet vill vi skapa nya sätt att förhålla sig till konsten och världen. Hur kan vi förstå konstens, estetikens och hela konstvärldens funktion för den demokratiska nationalstatens framväxt inom en modernitet sammantvinnad med både kolonialism och kapitalism?

2020 har präglats av upplopp såväl som av förtrycket av sådana, en social reproduktions- och hälsokris, diverse former för nationalism och en del logistisk-ekonomiska och socio-fysiska omförhandlingar. Sedan början av våren har Konsttidskriften Paletten samlat skribenter från en mångfald av perspektiv under rubriken ”Redaktionsmöte.” Emfasen på det redaktionella var till en början tänkt att fysiskt samla människor till öppna redaktionsmöten, för att föreslå, diskutera och specificera alternativa metoder för fortsatt arbete. Medan dessa möten ställdes in med anledning av pandemin, har samtalet mellan redaktörer och inbjudna skribenter fortsatt, drivet av kritiska reflektioner över fenomen såsom distribution av resurser, omvårdnad som begrepp, en växande nyfascistisk och populistisk våg tyngd av konspirationsteorier, samt den roll som redaktionellt arbete och skrivande spelar för olika former av politisk organisering.

Den initiala planen var att de planerade, öppna redaktionsmötena skulle vidga en annars av naturen begränsad redaktionell utblick, och ge plats åt oförutsedda möten som skulle kunna leda till nya texter. Coronapandemins fysiska restriktioner omöjliggjorde dock detta försök. I samarbete med redaktörerna Patrik Haggren, Matthew Rana och Frida Sandström bjöds i stället lokala och internationella skribenter in för att vidga en annars nordeuropeiskt centrerad diskurs. För att uppnå en fördjupning i lokala komplex beställdes även ett antal utställningsrecensioner.

Ett av de planerade redaktionsmötena denna vår var tänkta att äga rum på Mint – vars kritiska anspråk har varit en viktig motivationskälla för utvecklingen av detta projekt. Det är därför också en fröjd att detta sista kapitel sker på Mint, men förhoppningsvis inte för ett avslut, utan för att diskutera framtida allianser och riktningar. För att fira publiceringen av den samling texter som projektet har resulterat i möter Frida Sandström Ana Teixeira Pinto och Jakob Jakobsen för at diskutera aspekter av framtida arbete utifrån frågorna: Vad gör vi nu, och vad förbereder vi oss på?

Redaktionsmöte – Redaktionsmöte – samling för en kritik av samtiden har utförts på uppdrag av, och med stöd från Regionsamverkan Sydsverige.
03 Dec 18:00
Book launch - Johanna Hedva: Minerva The Miscarriage of the Brain
Online

Välkomna till en presentation och samtal med Johanna Hedva om deras nya bok, Minerva: The Miscarriage of the Brain. Kvällen är organiserad som en del av En omsorgsfull strejk* och Bodies of Care.

27 Nov 14:00
Walk with banners - Bella Rune, Konstfack students and Margareta Ståhl
Konstfack

Please join us for a public walk with banners produced by Bella Rune and students from Konstfack University of Arts Craft and Design. We will walk from Konstfack to ABF Stockholm Sveavägen 41. During the walk scholar and researcher Margareta Ståhl will join us for a conversation about the project and the history and aesthetics for the workers movement.

Please respect social distancing measures, do not join the walk if you are sick or have any symptoms and walk with a two-meter distance.

Register: info@m-i-n-t.se.

25 Nov 18:00
Bodies of Care with Emma Dominguez, Macarena Dusant, Sonia Sagan and Sarasvati Shrestha
Online

Online event! Stream live on facebook or our website

Join artists Emma Dominguez, Macarena Dusant, Sonia Sagan and Sarasvati Shrestha for a discussion around their collective approach to addressing the lived detrimental effects of work and the inequality of access to care within the Swedish welfare system framed around their mother’s experience. The study session reflects on their current exhibition Mami: Ama: Mödrar at Botkryka Konsthall and artistic strategies that draw on resources within the art field to build infrastructures that seek to not only critique but work to transform the violent structures of work and the gendered and racialised work injuries they produce. We will consider how these methods also seek to refuse the unhealthy (re)production of culture to resonate beyond the confines of the art institution and its public.

The event will take place in English.

The event forms part of the Bodies of Care study sessions that explores practices that reflect and resist the current expansion of commercialized, individualized and outsourced care and is in collaboration with Botkyrka Konsthall.

This is the fifth in a series of conversations that precedes the exhibition A Careful Strike* at Mint opening on the 3rd of December.
*Precarias a la deriva, 2005

12 Nov 18:00
Kampen om hamnen och logistiken
Online

Följ programmet på www.m-i-n-t.se/en-omsorgsfull-strejk/

”Kampen om hamnen och logistiken” är det femte samtalet i den serie som föregår utställningen En omsorgsfull strejk* på Mint. Samtalet sker online på vår facebook och hemsida.

De senaste åren har Neapels hamn präglats av konflikt. Anställda har fått sparken på oklara grunder och företagen vägrar förhandla med facket. I Genua har hamnarbetare genomfört strejker och blockader av fartyg med vapenlast till Jemen. När rörelsen Black Lives Matter växte i USA gick hundratals hamnarbetare ut i strejk i Portland. I Sverige har hamnarbetarförbundets kamp blivit avgörande i den pågående omstruktureringen av maktrelationerna på den svenska arbetsmarknaden. Vad innebär föreningen mellan politiska strejker och arbetsrelaterade strejker idag?

Rapporter av:

Papis Ndiaye, S.I. Cobas Italy

Martin Berg, ordförande Svenska hamnarbetarförbundet

Alessandra Mincone, journalist på Napoli Monitor

Mathias Wåg, aktivist och författare

Kvällen modereras av Julia Lindblom, journalist på Arbetaren och Benj Gerdes, konstnär och filmskapare.

*Precarias a la deriva, 2005

05 Nov 18:00
”Upplopp är att älska vår överlevnad” 
Mint, ABF-huset

Kampen om historieskrivningen är samtidigt en kamp om rätten till liv, erkännande och upprättelse. Villkoren för självständigt återberättande är central inom olika rörelsers historia. Vilka berättelser får ta plats, och vilka undertrycks? Hur tar sig kampen om historieskrivningen uttryck idag? Deltagare: Judith Kiros, Stefano Harney och Fred Moten.

Följ samtalet online via Mints facebook

15 Oct 18:00
Belarus: “Imorgon ska inte förbli som idag”
Mint, ABF-huset

Ett samtal om villkoren för konstnärligt skapande, solidaritet och strejk under upproret i Belarus, organiserat av Michele Masucci och Mint i samarbete med Problem Collective (Minsk) och som del av utställningen En omsorgsfull strejk*. Samtalet kan följas online och på plats på Mint.

Deltagare:

Olia Sosnovskaya (konstnär och forskare, medlem i Problem Collective)

Anna Bredava (LGBTQ+ aktivist, organisatör av DOTYK Queer festival)

Andrei Karpeka (aktivist, medgrundare av Minsk Urban Platform)

Nicolai Spesivtsev (konstnär och datavetare, medlem i eeefff group och Work Hard Play Hard arbetsgrupp)

Anmälan: https://simplesignup.se/event/172951
Facebookevent

*Precarias a la deriva, 2005

07 Oct 19:30
Motståndets reproduktion
Mint, ABF-huset

Välkommen till ett samtal om motstånd, organisering och facklig kamp inom omsorgssektorn, organiserat av Michele Masucci och Mint i samarbete med Feministiskt forum och del av utställningen En omsorgsfull strejk*. För att delta på plats eller online i ABF-huset krävs anmälan: https://simplesignup.se/event/172086

Plats: Mint, ABF-huset, Sveavägen 41, och online via Feministiskt forums facebookssida.

Hur ser möjligheten för kamp och motstånd ut inom omsorgsarbete och sjukvård? Coronapandemin har tydligt synliggjort samhällets sårbarhet som en konsekvens av decennier av neoliberala reformer. Hur kan omsorgen, snarare än ekonomin, göras till den primära organisatoriska principen för våra samhällen? Arrangeras som en del av Feministiskt Forum. Deltagare: Roya Hakimnia, Mani Shutzberg, Pamela Otarola och Yolanda Aurora Bohm Ramirez.

30 Sep – 04 Oct
Fabriksflickorna – De viljefulla textilarbetarna
Mint, ABF-huset

Det konstnärliga projektet: Fabriksflickorna – De viljefulla textilarbetarna organiserar en utställning  och konferens på Mint konsthall i ABF-huset i Stockholm. Under veckan återaktiveras delar av  pjäsen Fabriksflickorna – makten och härligheten, i en utställning av Åsa Norman (Sverige)  textilkonstnär och Frida Hållander (Sverige) PhD, konsthantverkare. Pjäsen hade premiär i  Skellefteå i regi av Suzanne Osten och Margareta Garpe 1980. Konferensen vill lyfta fram och  diskutera textil- och hemindustrins kvinnors villkor, kunskaper och motstånd; deras viljefullhet och  egensinne, som kommer till uttryck i organisering, yrkesstolthet och strategier.

Norman och Hållander visar i utställningen delar av det fleråriga konstnärliga projektet  Fabriksflickorna – De viljefulla textilarbetarna genom materiella – konsthantverkliga  undersökningar – samt arkivmaterial och ljud. Till konferensen är konstnärer och forskare inbjudna  från de nordiska länderna, där de kommer att hålla i föreläsningar och presentationer för att skapa  ett nordiskt sammanhang för en fördjupad diskussion om textilproduktion och hemindustri.

Projektet genomförs med stöd från Konstnärsnämnden, Nordisk kulturfond, Helge Ax:son Johnssons stiftelse och Byggnads kulturstipendium samt i samarbete med Iaspis. Utställningen och konferensen äger rum under Stockholm Craft Week 2020.

Program för konferensveckan:

Alla programpunkter sker i ABF-huset på Sveavägen 41 i Stockholm. Föreläsningarna sker i olika  salar (se schema). Föreläsningarna kommer gå att följa online via Zoom med ett begränsat antal i  publiken. Föranmälan till deltagande i ABF-huset sker via mail till Åsa Norman:

asanorman@gmail.com

Onsdag 30/9

Utställningen öppnar! Öppettider: 16.00-20.00.  

Torsdag 1/10 konferensdag 1, lokal: Katasalen, våning 1

Utställningen öppen 12:00-18:00  

10:00-11:30 Inledande föreläsning av Åsa Norman (Sverige) textilkonstnär, och Frida Hållander  (Sverige) PhD, konsthantverkare, de presenterar utställningen och konferensen samt berättar om  det pågående konstnärliga projektet Fabriksflickorna – De viljefulla textilarbetarna. Tjia Thorpe (Sverige), pedagog och producent, kommer berätta om pjäsen Fabriksflickorna – makten och  härligheten. Föreläsningen hålls på svenska.

13:00-14:30 Leena Enbom (Finland) doktorand i social och ekonomisk historia vid Helsingfors  universitet, kommer presentera sitt pågående avhandlingsprojekt om hemindustri. Hemindustriell  produktion var en del av arbetsmarknaden i det urbaniserande Finland från slutet av 1800-talet till  1960-talet. Föreläsningen kommer också att diskutera olika institutioners strategier för att hjälpa  fattiga, där bland annat hantverk och sömnad användes. Föreläsningen hålls på engelska.

15.00-16:30 Malin Nilssons (Sverige) PhD ekonomisk historia, verksam forskare vid Ekonomisk historiska institutionen vid Lunds universitet. Hon kommer presentera delar av hennes  avhandlingsarbete Taking work home: Labour dynamics of women industrial homeworkers in 

Sweden during the second industrial revolution från 2015, samt om hennes pågående  forskningsprojekt där hon fokusera på hur kvinnors hembaserade textilproduktion blev ett  politiserat ämne i Europa i slutet av 1800-talet. Föreläsningen hålls på svenska.

Följ torsdagens program via Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/87091021776

Fredag 2/10 Konferensdag 2, lokal: Katasalen våning 1

Utställningen öppen 12:00-18:00  

10:00 -11:30 Sushmita Preetha (Bangladesh) aktivist, forskare, journalist, och Karin Elfving (Sverige) journalist och etnolog, kommer föreläsa om dagens textilarbetare i Bangladesh och hur  deras rättigheter ständigt kränks och hur sårbart deras hälsotillstånd är, samt om hur Covid-19 har  drivit dessa arbetare i ytterligare svårigheter. Preetha och Elfving kommer också att inkludera  svaren från några av de svenska textilmärkerna. Föreläsningen hålls på engelska.

13:00-14:30 Franz Petter Schmidt (Norge) textilkonstnär och konstnärlig forskare vid KhiO Konsthögskolan i Oslo, kommer presentera sitt konstnärliga avhandlingsprojekt Reflection,  Weaving Fabrics for Suits, (2018), som berör textilfabriken i Sjølingstad Uldvarefabrik i Norge, och  är en undersökning om textilindustrins produktion genom känsla, längtan, tillhörighet, minne,  stolthet och att vara queer. Föreläsningen kommer också fokusera kring ett nytt arbete där han  undersöker en dagbok skriven av vävaren Malli Berge mellan åren 1925-1942. Föreläsningen hålls  på norska.

15:00-16:30 Emelie Röndahl (Sverige) doktorand på HDK – Göteborg Universitet i konsthantverk,  presenterar sitt pågående konstnärliga avhandlingsprojekt ”Crying Pixels: a practitioner’s narrative  through woven rya – aspects of time in hand made practice”. Föreläsningen hålls på svenska.

Följ fredagens program via Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/84732557458

Lördag 3/10 Konferensdag 3, lokal: Hjärtat entréplan

Utställningen öppen 12:00-18:00  

11:00-12:30 Munish Wadhia (UK, Sverige) konstnär, kommer presentera sitt pågående arbete om  tändsticksindustrin och Jönköpings Tändsticksfabriks AB. Wadhia kommer också presentera sitt  arbetet ”Signs taken for wonders” där han i verket återvänder till de bilder och objekt som omgav honom under uppväxten, men med en dekolonial blick som osäkrar deras givna betydelse. Ett  verk som framför allt berör erfarenhet från textilfabriker. Föreläsningen hålls på engelska.

13:00-14:00 Marie Hållander (Sverige) verksam frilansande poet och som lektor vid Södertörns  högskola. Hon kommer presentera det litterära projektet ”Bland textildammets flickor och  maskiner” där hon utgår från textila berättelser och arkiv från Sjuhäradsbyden i Västergötland.  Presentationen hålls på svenska.

14:00-14:30 Nino Mick (Sverige) verksam som frilansande poet och föreläsare, hen kommer läsa  delar från sin pågående roman som handlar Berta Bäckman (f. 1860) och andra arbetare i  tändsticksfabriken i Tidaholm. Den historiska romanen rör sig på två tidsplan, 1875 tiden för den  stora brandkatastrofen där 50 flickor omkom i fabriken, 1909 storstrejken. Presentationen hålls  på svenska.

15:00 -17:00 Maskningsaktion, längs med Sveavägen, start utanför ABF-huset, offentligt  performance och demonstration som leds av Frida Hållander & Åsa Norman.

Följ lördagens program via Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/81031015781

Söndag 4/10

Utställningen öppen 12:00-16:00 

Illustration: Hanna Stenman

17 Sep 17:00
Historien är inte slut (12 februari 1934)
Mint, ABF-huset

Välkommen till ett arrangemang av den oberoende forskningsgruppen Agentur torsdag den 17 september 2020 kl. 17.00–20.00. Obs: mycket begränsat antal platser! OSA nödvändigt!

Historien är inte slut (12 februari 1934)
En rapport av Agentur, inom ramen för forskningsprojektet Folkfronternas estetik.

Den 12 februari 1934 demonstrerade tiotusentals människor i Paris, i protest mot en fascism som flyttade fram sina positioner. Några dagar tidigare hade högerextrema och rojalistiska organisationer genomfört en stor manifestation i staden, som hade urartat i dödliga upplopp och ett improviserat kuppförsök. Hotet var verkligt: den europeiska fascismen samlade sina krafter. Samtidigt var oppositionen hopplöst splittrad. Liberaler, socialdemokrater och kommunister var våldsamt motsatta. Skulle deras demonstrationståg kollidera i nya gatustrider, som ett bevis på oppositionens handlingsförlamning?

I mars samma år publicerade författaren Marc Bernard sin redogörelse av de dagarnas händelser, Arbetardagarna den 9 och 12 februari. I denna knappt 100-sidiga bok, Folkfrontslitteraturens mytiska och mytologiserande urtext, dokumenterar Bernard utförligt och detaljerat vad som hände sedan. Demonstrationstågen kolliderade inte, de enades i ett. Oppositionen åsidosatte sina inre motsättningar till förmån för en enad front mot en gemensam fiende. Den franska Folkfronten skapades, och dess modell spreds snart till andra länder och kontinenter. Ett kapitel öppnades i den antifascistiska organiseringens historia. Historien är inte slut (12 februari 1934) utgår från Bernards text, som nu för första gången publiceras i svensk översättning. Det är en text som ställer frågor till nuet: är det fortfarande möjligt att tänka enheten i motstånd som politisk och estetisk princip? Går det fortfarande att göra anspråk på en progressiv tradition, som sträcker sig tillbaka till folkfronternas ögonblick? Vilka kontinuiteter kan vi i så fall åberopa? Vilka diskontinuiteter måste vi göra gällande? Med presentationer, läsningar, konstnärliga bidrag och kritiska kommentarer av Emily Fahlén, Jörgen Gassilewski, Martin Högström, Ingela Johansson, Emma Kihl, Samuel Richter, Kim West och Ellen Wettmark, välkomnar vi till gemensam reflektion kring en central händelse i antifascismens kulturhistoria.

Historien är inte slut (12 februari 1934) inleder en serie rapporter producerad av den oberoende forskningsgruppen Agentur, inom ramen för forskningsprojektet Folkfronternas estetik. Rapporterna tar formen av publika arrangemang, som genomförs under hösten 2020 och våren 2021 på olika platser och institutioner i Sverige och utanför; televisuella program, baserade på videodokumentering av arrangemangen, regisserade av Agentur och publicerade på digitala plattformar; samt tryckta publikationer, som ges ut i samarbete med ett antal svenska och internationella förlag och tidskrifter.

Arrangemanget Historien är inte slut (12 februari 1934) – en kväll med läsningar, visningar, kritiska kommentarer och diskussioner – äger rum torsdag den 17 september 2020 kl. 17.00–20.00 på konsthallen Mint i ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm. Arrangemanget har ett mycket begränsat antal öppna platser. OSA till info@agentur.ooo (först till kvarn). Notera också att arrangemanget kommer att filmas. Välkomna!

Programmet Historien är inte slut (12 februari 1934), baserat på dokumentering av arrangemanget och särskilt producerade kortfilmer och presentationer, publiceras den 15 oktober 2020 på m-i-n-t.se och  agentur.ooo . Tune in!

Publikationen Historien är inte slut (12 februari 1934) ges ut under hösten 2020. Volymen rymmer Marc Bernards bok i svensk översättning, tillsammans med essäer och konstverk baserade på arrangemangets och programmets bidrag. En djupanakronistisk läsfest!

Tack till Fabrique éditions, Stella Magliani-Belkacem, Michele Masucci, Benjamin Thorel samt våra samarbetspartners.

Kommande rapporter

Måste skrivas senare: Titanic den 15 oktober / online den 8 november / Chateaux i november.

Kulturhus kulturhus kulturhus: Cyklopen den 30 oktober / online den 22 november / Stockholmstidningen i december.

Att filosofera med arbetet: Biskops Arnö v. 47 / Tydningen i januari.

För mer information, se här.

Om Agentur

Agentur är en oberoende forskningsgrupp för kritisk kulturproduktion. Gruppen vägleds av ett ideal om social jämlikhet och strävar efter att uppfinna nya former, metoder, modeller och funktioner för progressivt kulturarbete i en ny, postdigital offentlighet och en förändrad, prekär arbetsmarknad. Agentur fungerar som en multidisciplinär kritik-byrå. Den driver långsiktiga forskningsprojekt kring frågor av allmänt intresse i en polariserad och fragmentariserad samtid. Bland Agenturs deltagare finns poeter, konstnärer, kritiker, forskare, formgivare och offentliga tjänstemän. Agentur driver 2020–21
forskningsprojektet Folkfronternas estetik.

Om Folkfronternas estetik

”Folkfronterna” var det gemensamma namnet på de koalitioner av liberala, socialdemokratiska och kommunistiska partier som bildades i flera länder under 1930-talet, för att göra gemensam sak mot fascismens framväxt. Konstnärer och författare, filmare och journalister, kulturarbetare och kulturpolitiker mobiliserade sig för ändamålet. Forskningsprojektet Folkfronternas estetik bygger på detaljstudier av konstverk de skapade, texter de skrev, projekt de genomdrev. Syftet är att konstruera en samlad bild av en historisk kulturell och social situation, för att därmed kunna fråga om denna historia fortfarande kan vara vår historia. Finns det en tradition av antifascistisk enhetspolitik som sträcker sig tillbaka till folkfronternas ögonblick, med vilken vi fortfara kan identifiera oss? Projektets konkreta bakgrund är den nya extremhögerns utbredning i Sverige, Europa och globalt idag. Det ställer frågan om hur, på vilken nivå, och med vilka medel vi mest effektivt kan motarbeta denna utbredning kulturellt och politiskt.

Projektet drivs med stöd från Kulturbryggan.

02 Sep 19:00
FILMFORM RE:VIEW - Mint
Filmform, Svarvargatan 2, Stockholm

Kombinerad fysisk och digital visning, den 2 september med start kl 19.00

Mint deltar först ut i årets nya upplaga av FILMFORM RE:VIEW och har valt ut en rad verk ur Filmforms samling, som på olika sätt blottlägger skuggan som position och strategi. FILMFORM RE:VIEW är ett format där externa personer och institutioner från olika delar av kultur- och forskarvärlden bjuds in att fördjupa sig i samlingen. Utifrån egna intresseområden och frågeställningar sammanställs ett filmprogram som sedan visas i form av en öppen filmvisning på Filmform.

Detta program visas både i en begränsad fysisk form i Filmforms lokaler på Svarvargatan och samtidigt digitalt via livestream från Filmforms hemida. Länk till livestream (Med start 2/9 kl 19.00 CEST): https://www.filmform.com/calendar/filmform-review-asrin-haidari-emily-fahlen-mint/

OBSERVERA: med anledning av den rådande pandemin gäller särskilda regler för närvaro vid den fysiska filmvisningen. Det ordinarie insläppet är reducerat till max 12 personer. Biljettpris är 40 kr. Du bokar en biljett genom att först OSA till info@filmform.com där du får information om betalningsalternativ och därefter bekräftelse på bokningen. Först till kvarn gäller. Vi ber dig som känner minsta möjliga symtom att stanna hemma och istället ta del av visningen digitalt.

Datum: Onsdag den 2 september
Tid: Dörrarna öppnas 18.30, filmvisning 19.00
Plats: Filmform, Svarvargatan 2, Stockholm

Skuggan sig sluter

I detta filmprogram har skuggorna huvudrollen. De får på en gång symbolisera en position som kan vara den av samhället tilldelade skuggpositionen och en aktivitet som självmant undandrar sig ljuset; i en film censurerad av staten, i animationens mörkläggning av Stockholms vykortsvy och i de hemlösa katternas koloni i Istanbuls mellanrum. Verken tar form i synligheten respektive osynlighetens kontrast, i censuren och de frivilliga undandragandes skillnad.

– Emily Fahlén & Asrin Haidari

Filmprogram:

Eivor Burbeck, Iris, 1954, 5 min
Juan-Pedro Fabra Guemberena, Flairs, 2010, 1:38 min
Peter Weiss & Hans Nordenström:, Enligt lag, 1957, 18 min
Annika Eriksson: The Community, 2010, 4:26 min
Gunvor Nelson: Frame Line 1983, 22 min (visas på 16mm)

Total speltid: ca 51 min

Visningen genomförs med stöd från Stockholm Stad. Filmform drivs med verksamhetsstöd från Kulturdepartementet via Konstnärsnämnden samt från Kulturrådet.

21 Feb 19:00
A night with Armin Lorenz Gerold & Eli Levén
Konsthall C

Välkommen på musikperformance, poesi och bar på Konsthall C! Som en del av utställningen ’Den fysiska världen fanns fortfarande’ där bjuder vi in den deltagande konstnären Armin Lorenz Gerold (Berlin) att framträda under sitt alias wirefoxterrier, tillsammans med författaren Eli Levén (Stockholm) som läser ur sin kommande roman som ges ut på Nordstedts förlag i höst.

Performancet börjar 19:30

wirefoxterrier startade som ett online-alias med vilket den Berlinbaserade konstnären Armin Lorenz Gerold läckte sentimentala låtskisser och mixtapes in i Tumblrs och Soundclouds ekosystem. 2018 släppte han “Sex (play and being played)”, ursprungligen del av hans ‘fan-fiction’-serie Radio Prishtina, vilken spelades i den uppmärksammade TV-serien SKAM. Med utgångspunkt i hur viralitet formar samtida kulturproduktion, kommer wirefoxterrier att på Konsthall C framföra ett par sånger från hans kommande EP “Looking”.
https://soundcloud.com/wirefoxterrier

Eli Levén är roman- och manusförfattare och skribent. Romandebuten ”Du är rötterna som sover vid mina fötter och håller jorden på plats” filmatiserades som ’Nånting måste gå sönder’ av Ester Martin Bergsmark med manus av Eli. Duon gjorde även hybridfilmen Pojktanten tillsammans. Eli är 2020 aktuell med sin andra roman ’Hur jag skulle vilja försvinna’ som kommer ut på Norstedts i augusti. En filmatisering av den nya romanen i regi av Eli är just nu i utveckling.

’Den fysiska världen fanns fortfarande där’
Den fysiska världen fanns fortfarande där men utställningen uppmärksammar flykten från den. Genom närbildens avskärmning tar vi genom ljud, video, måleri och objekt, del av tillfällighetens extas, i former av rus, upphetsning och mental förvirring. När någon lägger händerna på din kropp och blodkärlen tycks förgrenas med varandra, när solens sista drink gör dig hög, när tiden tycks kompakt och saknar yttre sammanhang, när natten rör sig.

Curerad av Emily Fahlén och Asrin Haidari (Mint).

Kvällen inleder utställningens sista helg. Dryck och snacks kommer finnas till försäljning. Evenemanget är gratis.

I samarbete med ABF Stockholm.

18 Feb 18:00
Release: Found Review 7# Lost Spring 2019 Issue
Mint, ABF-huset

Welcome to the release of a new issue of Found Review!

The soon-to-be released 7 # Lost Spring 2019 Issue – A Threefold Critique of Tax Deductions Rut and Rot contains a series of reviews devoted to Rut- och Rot-avdragen: the tax deductions that subsidize domestic services (mainly cleaning and reconstruction) for the middle and upper classes of Swedish society. The issue highlights three problematic aspects of the deductions: an increased division of labor, a continuous commodification of everyday life, and a regressive distribution of wealth.

The issue also includes reviews of works by Cady Noland, Cia Rinne, and Bella Batistini (already up for view!)

Tuesday 18 February 18.00-20.00
Mint, Sveavägen 41

18.30 The Maids by Jean Genet: reading of excerpt
18.45 Found Review editor Karl Lydén in conversation
with Lina Rydén Reynols

(Reading and conversation in Swedish)

Found Review 7 # Lost Spring 2019 Issue includes contributions by Nina Canell and Robin Watkins, Johanna Gustafsson-Fürst, Anna Hallberg, Runo Lagomarsino, and Filip Lindberg.

Found Review is a publication for art criticism that uses only found material.

https://foundreview.com/

16 Jan 18:00
Folkrörelser i nutid & dåtid: Nazem Tahvilzadeh & Hedvig Wiezell
Mint, ABF-huset

’Om att vara historia: Ta saken i egna händer’

Medverkande:
Nazem Tahvilzadeh, forskare KTH, urbana och regionala studier
Hedvig Wiezell, verksamhetschef på Folkets Husby
Christina Zetterlund, designhistoriker

Plats: Per-Albinrummet, plan 1, ABF-huset, Sveavägen 41

I detta samtal utforskas premisserna för motstånd genom rörelser i nutid och dåtid. I en tid då samhällsklyftorna ökar och segregationen söndrar staden behövs kritiska reflektioner kring hur nutidens utmaningar hänger samman med historiska processer, om vi vill ta oss till demokratiserad framtid. När våra nuvarande samhällsproblem rasifieras i det offentliga samtalet samtidigt som sociala problem allt mer hanteras med repressiva åtgärder vill detta samtal utforska samband mellan nutida och dåtida förtryck och glömda historier.

Samtalet tar sin utgångspunkt i utställningen ’Ta saken i egna händer’ som visas på Mint konsthall. Utställningen utgår från gräv-där-du-står projektet I Glasriket. historia-människa-miljö där glasarbetarna och deras familjer genom ett trettiotal studiecirklar skrev sin egen historia. Det handlar om en självorganisering av arbete, politik, fritid, samhälle – om att ta saker i egna händer. Berättelsen skiljer sig i form och innehåll radikalt från den designhistoria som berättas på museer och i översiktsverk. Här finns en fråga om att vara historia, om att vara synlig kulturellt och ekonomiskt Det var då. Hur ser villkoren ut i dag? Mycket har förändrats men finns det något vi kan lära av att ställa då och nu i relation till varandra? Kan vi härigenom belysa hur villkoren för vårt samtida samhälle är formulerade och av vem?

2019

12 Dec 18:00
Hands at work: Scuola Senza Fine
Mint, ABF-huset

Hands at work: Scuola Senza Fine, en del i en serie filmvisningar som ägt rum på Mint under året. Här undersöks kroppens plats inom samtida arbete. Under kvällen visas och diskuteras filmen Scuola Senza Fine tillsammans med Sarah Browne och Jenny Richards. Som en del av Richards pågående forskningsprojekt på Konstfack – Outsourcing the Body.

04 Dec 18:30
Bodies of Care with artist Fathia Mohidin
Mint, ABF-huset

The first in a series of study sessions that explore practices that reflect and resist the current expansion of commercialized, individualized and outsourced care.

As part of Jenny Richard’s ongoing Phd research project ‘Outsourcing the Body.’

The session shares some of Fathia Mohidin’s research into the strong body in capitalist society and its relation to the aesthetics, politics and labour of the gym. Centred around collective reading and discussion the session draws out the tensions between today’s responsibilising of care on the individual, and the resistance and strength that can be built through training with the help or hindrance of gym machines.

Fathia Mohidin works in various ways with installation, where she often takes sport and fitness as a point of departure to reflect on the body in relation to societal ideas and categorisations. She is currently exploring the strong body in capitalist society, with a focus on the gym and labour. Most recently her work has been shown in the solo exhibition New Geometries at Galleri Nuda (2018) as a part of the project Shaping Resistance, and in the group exhibitions Ndksdwu7jejjf, Biquini Wax EPS, Mexico City (2018); Laboratory Aperto, Asilo Sant’Elia/Fondazione Ratti, Como (2018) and I’m fine, on my way home now, Mossutställningar (2017). Mohidin is pursuing her MFA in Fine Arts at the Royal Institute of Art in Stockholm.

23 Nov 13:00
Kulturkritikens mobilisering
ABF-huset

Konsten, politiken och historien, allt hänger samman! I en tid då konstens handlingsutrymme och integritet (återigen) hotas behöver vi påminnas om just detta. I Järfälla plockas konstverk ner för att en bok av Marx är i bild, I Sölvesborg formas en kulturpolitik efter SD:s ideologiska intressen där inköp av utmanande samtidskonst stoppas till fördel för ”den klassiska och tidlösa konsten” och beståndet av utländsk litteratur på de kommunala biblioteken ifrågasätts. Det föranleder frågorna: Hur kan vänstern och kulturarbetarna svara och mobilisera? Vilka förutsättningar och former krävs för en vidgad och inkluderande intellektuell och kritisk analys idag? Samt var och hur kan dessa samlingar och samtal äga rum?

Samtalet arrangeras på initiativ av Mint som är en ny konsthall i ABF-husets källare, och vars idé är att återskapa en relation mellan samtidskonsten och arbetarrörelsen, historiskt och idag. Mint arrangerar utställningar, studiecirklar och program.

Deltagare: Athena Farrokhzad, poet, litteraturkritiker och översättare.

Farnaz Arbabi, regissör och dramatiker

Kim West, kritiker och översättare

Moderator: Frida Sandström, kritiker och skribent, samt medlem i konsttidskriften Palettens redaktionsgrupp.

14 Nov – 06 Feb
Studiecirkel: Begärets Revolution, Revolutionens Begär
Mint, ABF-huset

DATUM: 14 nov + 28 nov + 12 dec + 9 jan + 23 jan + 6 feb

I denna läsecirkeln kommer vi under sex kvällsträffar att fördjupa oss i de två franska tänkarna Monique Wittig och Guy Hocquenghem. Genom deras gräsrotsaktivism och nyskapande teoribildningar utgjorde de båda centrala figurer i de franska, socialistiska och queera rörelserna från 70-talet och framåt i Paris. I båda deras tänkande stod relationen mellan genus, sexualitet, kropp, språk, kapital och patriarkat i centrum inom vilka de på likartade sätt upprättade lesbiska respektive bögar som möjliga revolutionära subjekt. Vi kommer att röra oss mellan lesbisk materialism (såsom presenterad av Wittig) och deleuze-influerad sexualteori (såsom presenterad av Hocquenghem) med utgångspunkt i begärets revolutionära potential och de utmaningar som en queer socialism ställs inför i mötet med nyliberalismens och den psykiatriska diskursens ökade dominans. Hur kan vi använda oss av Wittigs och Hocquenghems arbeten idag i vår politiska praktik och teori? Hur kan vi förstå HBT-rörelsens ”framgångar” de senaste trettio åren i relation till nyliberalismens framgångar? Vilka utgör de nya konfliktlinjer som en queer socialism borde synliggöra? Vilken relation står det queera begäret och revolten i förhållande till varandra? Och vilka möjligheter och begränsningar finns det i att använda (det queera) begäret som politisk horisont för (en queer) socialism?

Studiecirkelledare: Johan Sundell (genusvetare och ljudkonstnär) och Andreas Lindholm (jurist inom mänskliga rättigheter)

ANMÄLAN till info@m-i-n-t.se senast fredag 8 nov
Avgift efter förmåga: 200-400 kr

PRIMÄRLITTERATUR:

Guy Hocquenghem, ”Homosexual Desire” (1993) [1972]
Monique Wittig, ”The Straight Mind: And Other Essays” (1992) [1980-1990]

SEKUNDÄRLITTERATUR:

Bill Marshall, ”Guy Hocquenghem: Theorising the Gay Nation” (1996)
Claire Colebrook, ”Gilles Deleuze: En Introduktion” (2010) [2002]
Namascar Shaktini, ”On Wittig: Theoretical, Political and Literary Essays” (2005)

SCHEMA:

14/11, kl 18-20 Introduktion + Gästföreläsare om Monique Wittig
28/11, kl 18-20 Första tillfället om Monique Wittig
12/12, kl 18-20 Andra tillfället om Monique Wittig
JULUPPEHÅLL
9/1, kl 18-20 Gästföreläsare om Guy Hocquenghem
23/1, kl 18-20 Första tillfället om Guy Hocquenghem
6/2, kl 18-20 Andra tillfället om Guy Hocquenghem + Avslut

03 Oct 18:00
Many Hands at Work pt 3: Discussion with artist Nadia Hebson
Palmesalen, våning 1, ABF-huset

A discussion informed by Nadia Hebson’s work into the Italian feminist, activist, historian and art critic Carla Lonzi’s notion of Resonance. At the time of her death in 1982 Carla Lonzi was working on a book in which she was in conversation with a group of fifteenth-century bluestockings. In this text Lonzi foregrounds her notion of Resonance which she described as as a relationship that can be established between two or more women, who do not necessarily live in the same place or period of time, as a way of seeing ones own experience reflected in the experience of someone else. A form of mutual recognition. Lonzi’s thinking offers a starting point for discussion around new forms of engagement which may draw on paying close attention, polyphony, biography, translation, fiction and auto-fiction, and their collective potential to make visible and audible previously obscured thought and experience.

The evening will see how we might think through resonance in relation to some of the voices, positions and concerns brought up through the film screening series so far, and how it might inform our methods for collective discussion.

Nadia Hebson is an artist and Senior Lecturer at Royal Institute of Art in Stockholm. She works across painting, objects, large scale prints, apparel and text through subjective biography most recently exploring the expanded legacies of American painter Christina Ramberg and British painter Winifred Knights, who she conceives as fictional mentors. Her recent exhibitions and commissions include Gravidity & Parity &, Hatton Gallery, Newcastle upon Tyne; one on one: on skills, The Contemporary Art Museum of Estonia, EKKM, Tallin; I See You Man, Gallery Celine, Glasgow; Alpha Adieu, Museum of Contemporary Art Antwerp, M HKA and Choreography, Arcade, London. In 2014 with AND Public she published MODA WK: work in response to the paintings, drawings, correspondence, clothing and interior design of Winifred Knights (an expanded legacy). In 2017 with Hana Leaper she co-convened the conference, Making Womens Art Matter, at the Paul Mellon Centre, London. She is currently working on a new publication which explores the work of Christina Ramberg and her creative female circle.

Many Hands at Work is part of an ongoing series of film screenings and discussions that looks for the body’s place in contemporary labour relations from intersectional feminist positions, organised by Sarah Browne and Jenny Richards

*Please note the event will be held in English but we will try to support other languages in the room.

25 Sep 17:00
Vernissage: Utställning med Inger Ekdahl (1922–2014, Ystad), Fernando Sánchez Castillo (Madrid) och David Väyrynen (Gällivare)
Mint, Sveavägen 41

Läsning och musik: 18.30
Vernissagebar på Café Cirkeln: 19-21

Utställningsperiod: 25 september-3 november 2019

Tack till Ystad konstmuseum och Galerie Nordenhake

18 Jun 18:00
Hands at Work (part 2)
Mint, Sveavägen 41

Filmvisning och samtal curerat av Sarah Browne och Jenny Richards

09 May 18:00
Måleri och Lyrik för Folkets hus
Mint, Sveavägen 41

Ett möte mellan vagabondkonstnären Hans Tombrock och dramatikern Bertholt Brecht under svensk exil. Med Ingela Johansson,
 Margareta Ståhl / Arbetskonstgruppen

05 May 14:00
Hands at Work
Mint, Sveavägen 41

Filmvisning och samtal curerat av Sarah Browne och Jenny Richards

24 Apr 18:00
Att lära genom kampen: Svenska hamnarbetarförbundet och strejkrätten
Mint, Sveavägen 41

med Benj Gerdes, representant från Svenska Hamnarbetarförbundet och Michele Masucci