Acorn (stillbild), Switchers, 2021
2.9–25.9.2021 Mint, ABF Stockholm, Sveavägen 41, Stockholm

Emanuel Almborg – Bildningar

Öppettider:
Onsdagar och torsdagar kl 13–18
Lördagar kl 12–16

Senare i år disputerar konstnären Emanuel Almborg vid Kungl. konsthögskolan med det konstnärliga forskningsprojektet Den utopiska bildens pedagogik. Huvuddelen i doktorandprojektet är de tre filmverken Acorn, The Nth Degree och Talking Hands, som på Mint för första gången visas tillsammans.  

Almborg intresserar sig för kommunistisk pedagogik, revolutionär psykologi, fiktion och drama som verktyg, spekulativa och förlorade framtider; ämnen och metoder som på olika sätt behandlas i de tre filmverken. Om vi utgår ifrån att vi är i behov av nya ”utopiska” politiska och kollektiva visioner och händelseförlopp, vilken är då bildkonstens uppgift? Med hjälp av psykologen Lev Vygotsky, filosofen Evald Ilyenkov, teaterdirektören Konstantin Stanislavski, den revolutionäre psykiatriken Franz Fanon och science fiction-författaren Octavia Butler, utforskas konstfilmens potential till bildning, motstånd och jämlikhet. 

Curator: Karin Bähler Lavér

Filmerna Talking hands och The Nth Degree börjar om varje heltimme, Acorn var 45e minut.