Måleri och Lyrik för Folkets hus

A meeting between vagabond artist Hans Tombrock and playwright Bertolt Brecht while exiled in Sweden with Ingela Johansson, Margareta Ståhl / Arbetskonstgruppen