Signsigner

Thea Ekström
Milena Bonilla
Eivor Burbeck
Thale Vangen

6.3–20.5 2020

Mint, ABF Stockholm, Sveavägen 41, Stockholm


Med symbolspråk hämtat ur självupplevda erfarenheter, magiska tecken och materialistisk historia twistas perspektiven i dessa verk på märkliga och oväntade sätt. Som Surrealism?

Måleri och ristningar av Thea Ekström (1920–1988 Stockholm), video av Milena Bonilla (1975 Bogotá), skulptur av Thale Vangen (1974 Drammen), experimentfilm av Eivor Burbeck (1926–1965 Stockholm)