Finissage: En omsorgsfull strejk*

Finissage med Hannah Wiker Wikström, Mattin, Andria Nyberg Forshage och Bini Adamczak

Välkommen till En omsorgsfull strejks* sista dag och finissage – ett firande med performance och samtal. Utställningen hämtar sitt curatoriella ramverk från målningen Arbetarrörelsens historia av metallarbetaren, konstnären och musikern Ruben Nilson. Nilsons målning och musik porträtterar arbetares förutsättningar och liv i början av 1900-talet i Sverige – som del av en tradition av arbetarkultur där konst och musik var en integrerad del av rörelsen för att upprätthålla minnet kring centrala händelser och stärka det kollektiva självbestämmandet.

Program för dagen:

12:00 Utställningen öppnar

12:30 Time Call A(c)x(c)es(s) – Pågående performance av Hannah Wiker Wikström

Time Call A(c)x(c)es(s) är ett kollaborativt performance i formen av en polyfon aria. Det baseras på spekulativa texter bestående av fragment från strejksånger som korsskrivits med hjälp av olika översättningar och associationer. Verket undersöker olika temporaliteter som dramaturgisk form, samt kroppsliga minnen av rörelser, sånger och melodier; restmaterial från försvunna agitationer. Ett samarbete initierat av Hannah Wiker Wikström med Josefin Jussi Andersson, Fabi Paz, Hugo Hedberg, Amalia Kasakove och Jens Masimov.

Performancet pågår under 45 minuter med start 12:30, publiken kan under denna period komma och gå som de vill.

13:30 Exploitation – Performance av Mattin

I performancet Exploitation bjuds publiken in att tillsammans tolka målningen Arbetarrörelsens historia av Ruben Nilson och uppdatera motiven i relation till vår samtid med hjälp av sina mobiltelefoner. I verket framhävs kontraster mellan Nilsons visuella representation och representationer inom samtida konst såväl som användandet av mobilen och hur våra dagliga interaktioner medieras av komplex teknik. Performanceverket spelas in och görs tillgängligt på Mints hemsida – denna populära metod för deltagande inom samtidskonsten blir i sig en fråga som diskuteras under performancet.

14:30 Bini Adamczak i samtal med Andria Nyberg Forshage

Eftermiddagen avslutas med ett samtal mellan filosofen och konstnären Bini Adamczak och teoretikern och poeten Andria Nyberg Forshage. Adamczak tillhör en av de främsta tänkarna kring centrala revolutioner under 1900-talet. Med utgångspunkt i kommunismens historiska misslyckanden bjuds vi in till att spekulera tillsammans med Bini och Andria kring möjligheterna för en kommunistisk framtid – bortom deterministisk rädsla för upprepandet av tidigare katastrofer och pacificerande kapitalistisk realism.

Svensk och engelsk översättning av ett kapitel ur Bini Adamczaks Relational Revolutions – 1917, 1968 and Revolutions to Come (Suhrkamp, 2017) kan läsas i det nionde numret av Lulu-journalen (https://www.luleabiennial.se/…/nr-9/revolutionens-genus).

Om deltagarna

Hannah Wiker Wikström (Stockholm) arbetar främst inom medierna film, performance och installation och har en historik av processorienterade kollaborativa projekt. Hennes praktik tar avstamp i ett utforskande av symbiosen mellan form och ideologi, hur trossystem skapas och förskjuts, och hur detta tar sig uttryck i filmiska och performativa strategier.

Mattin (Berlin) är en konstnär, musiker och teoretiker som arbetar konceptuellt med noise och improvisation. I sitt arbete utforskar han performativa former av förfrämligande som ett sätt för att hantera strukturell alienation och att ifrågasätta vår egen självuppfattning och känsla av frihet inom kapitalistiska relationer.

Bini Adamczak (Berlin) är filosof och konstnär. Hon arbetar med politisk teori, queer politik, och revolutionens förflutna och framtid. Hon är känd för att ha myntat begreppet circlusion. Bini Adamczak har publicerat ett flertal böcker, som den populära Communism for Kids (MIT Press, 2017), översatt till flera språk, och hennes uppgörelse med kommunismens misslyckade revolutioner under 1900-talet; Relational Revolutions – 1917, 1968 and Revolutions to Come (Suhrkamp, 2017), och hennes senast översatta bok Yesterday’s Tomorrow: On the Loneliness of Communist Specters and the Reconstruction of the Future (MIT Press, 2021). Bini Adamczak har också skrivit pjäsen Everybody Needs Only You. Love in the Time of Capitalism tillsammans med Kostanze Schmitt som uppfördes i december 2019 på Hebbel am Ufer teatern i Berlin.

Andria Nyberg Forshage (Stockholm) är teoretiker och poet. Hon/de ingår i redaktionen för Paletten och har tidigare publicerat poesi bla i Datableed magazine, föreläst vid internationella forskningskonferenser i transstudier, posthumaniora och queera dödsstudier. Andria initierade utställningen last sunset for today (Stockholm 2020) med konstnären Vincent Duraud.

Lansering av appen Together with Red Banners

On Thursday 4 November, the app Together with Red Banners by the artist Bella Rune will be launched as part of her contribution to the exhibition A Careful Strike*. The app is based on Augmented Reality technology and activates the aesthetics of the labour movement through the history and symbolism of the red banner. During the evening, Bella Rune will present the project in conversation with researcher Margareta Ståhl, students on Konstfack’s Master’s program CRAFT’s textile class of 2020, app developer Jonas Lythell and curator Michele Masucci. Margareta Ståhl, an expert in the art and aesthetics of the labour movement, will give a short lecture on the history and function of the banners. The audience will also be introduced to the app, available free of charge for download via Appstore and other platforms.

About the participants:

– Bella Rune is an artist that works with sculpture with performative elements and experiments through different materials and techniques in her works.

– Margareta Ståhl is a researcher in visual communication with a focus on the art and aesthetics of the labour movement. She has written extensively on the banners of the Swedish labour movement.

– Jonas Lythell is a freelance app developer focusing on Augmented Reality (AR). Lythell also works as a teacher at DSV, Department of Computer and Systems Science at Stockholm University.

Scrounge of the State

Welcome to Mint for another opportunity to see the performance lecture Scrounge of the State (2020) by Hanni Kamaly, part of the ongoing exhibition A Careful Strike*! Scrounge of the State is based on a series of articles known as the Pass-Skandalerna, (The Passport Scandals) written in 1921 by the Swedish communist politician Otto Grimlund. The lecture traces and retells the stories of communists Willi Münzenberg and Nathan Chabrow, among others – both arrested and expelled from Sweden during the interwar years of the 1920s. After his return to the USA, Chabrow was interrogated as a consequence of the Red Scare by J. Edgar Hoover, head of the FBI. Münzenberg was a key figure in the League Against Imperialism and Colonial Oppression, a transnational organisation of political activists. At the same time, major figures in German National Socialism such as Wolfgang Kapp and Erich Ludendorff, who had been and would be involved in the failed coup d’état in collaboration with Adolf Hitler, also sought asylum in Sweden. Kapp and Ludendorff received much better treatment from the Swedish authorities than Chabrow and Münzenberg.

En omsorgsfull strejk*

Vård och Värde

Vård och Värde är ett samarbete forskningsprojektet mellan vård och kulturarbetare. Vi utforskar villkoren för vårdarbete ur ett feministisk perspektiv med fokus på olika generationer, grupper, bakgrunder och erfarenheter.

Projektet börjar med en kollektivt gjord tidning som delar erfarenheter av vård, samtal med olika folk som jobbar i vård. Tidningen är den första i en serie om tre att följer vår pågående forskning. Om du vill vara med och bidra till denna konversation, vänligen maila – vardochvarde@gmail.com eller skriv till Vård och Värde, Odd Fellowvägen 30, 12732 Skärholmen

Vård och Värde – Tidning 1 av 3

När du blir gammal – vem ska hjälpa dig? På vilka villkor? Hur ser ett samhälle ut som kan ge dig en människovärdig omsorg? De frågorna har en grupp vård- och kulturarbetare ställt sig själva och andra i den kollektivt gjorda tidningen Vård och Värde.

Frågorna har kretsat kring hur vi förstår vård – ett arbete som vi alla utför eller tar emot i olika skeden i livet. Vårdarbetets olika dimensioner – tungt, fysiskt och krävande, kärleksfullt, värmande och tacksamt. Hur kan vi tänka kring en omsorg som binder samman generationer, som skapar nya gemenskaper och fördjupar kunskapen om livet, som öppnar ögonen för mångfalden i den mänskliga livserfarenheten.

Tidningen är gjord av Fredda Berg, Britt och Nilla, Johnny Chang, Ulrika Flink, Rasmus Gabrielsson Eriksson, Mona Lindström, Gunilla Lundahl, Rossana Mercado-Rojas, Louise Nassiri, Jenny Richards, Sanna Tefk e, SBAR.CARE och Therese Brodin, Linnea Swedenmark, Isabella Tjäder och Nawroz Zakholy.

Vård och Värde utvecklas av Jenny Richards och Gunilla Lundahl. Det stöds av Kulturbryggan, Konstfack, Konsthall C, MINT och Kalmar Konstmuseum.

Tidningen är gratis och finns att hämta på Mint

Vård och Värde

Den 20 september bjuder Vård och Värde in till samtals-workshop på nätet – öppen för konstnärer som har arbetat inom hemtjänsten.

Workshopen ska utforska likheterna och skillnaderna vad gäller arbetsvillkor mellan de som arbetat inom vård respektive kultur. Samtalet ska utgå från deltagarnas upplevelser. De som jobbar i kulturell och konstnärlig produktion försörjer sig ofta med arbete som ligger utanför konstfältet, det räknas inte som en del av konstnärsproduktionen. Denna workshop syftar till att uppmuntra och stötta konstnärer att arbeta gränsöverskridande och dra nytta av kunskap, kompetens och erfarenhet från sitt arbete inom hemtjänsten. Observera att det endast finns åtta platser på workshopen och dessa kommer att fyllas enligt först-till-kvarn-principen. För att anmäla dig, vänligen maila: vardochvarde@gmail.com!

Workshopen är en del av forskningsprojektet Vård och Värde – ett samarbete mellan vård- och kulturarbetare. Vi utforskar villkoren för vårdarbete ur ett intersektionellt feministisk perspektiv med fokus på olika generationer, grupper, bakgrunder och erfarenheter. Projektet utvecklas av Jenny Richards och Gunilla Lundahl. Det stöds av Kulturbryggan, Konstfack, Konsthall C, MINT.

Läs mer här

Bildningar

Cabaret Crusades

För första gången i Sverige presenteras Wael Shawkys episka videotrilogi Cabaret Crusades som inkluderar The Horror Show Files (2010); The Path to Cairo (2012) och The Secrets of Karbala (2015). Med hjälp av 200 åriga marionettdockor och skräddartillverkade keramiska figurer skapas ett suggestivt drama om korstågen berättat från ett arabiskt perspektiv. Triologin är inspirerad av den libanesiska historikern Amin Maaloufs verk Crusades Through Arab Eyes (1983). Utställningen tar plats i en före detta butikslokal i Skärholmen centrum, på inbjudan av kulturföreningen Folk. 

Wael Shawky, Secrets of Karbala (still), 2015
Wael Shawky, Secrets of Karbala (still), 2015
Wael Shawky, The Horror Show File (still), 2010
Wael Shawky, The Horror Show File (still), 2010
Wael Shawky, The Path to Cairo (still), 2012

Tack till Sfeir-Semler Gallery

Ett särskilt tack till Konsthall C för support av produktionen

Ateljé SKHLM i Skärholmens Galleria, Bredholmsgatan 4 (Bredvid Kjell & Company)

Bildningar

Emanuel Almborg

2.9 – 25.9 2021

Mint, ABF Stockholm, Sveavägen 41, Stockholm


Utställningen presenterades i samband med Emanuel Almborgs disputation vid Kungl. konsthögskolan med det konstnärliga forskningsprojektet Den utopiska bildens pedagogik. Huvuddelen i doktorandprojektet är de tre filmverken Acorn, The Nth Degree och Talking Hands, som på Mint för första gången visades tillsammans.  

Switchers, Acorn, 2021. Installation shot. Scenography by Ksenia Pedan.
Switchers, Acorn, 2021. Installation shot. Scenography by Ksenia Pedan.
Emanuel Almborg, Talking Hands, 2016
Emanuel Almborg, Talking Hands, 2016
Emanuel Almborg, The Nth Degree, 2018. Installation shot
Emanuel Almborg, Talking Hands, 2016
Emanuel Almborg, Talking Hands, 2016

Almborg intresserar sig för kommunistisk pedagogik, revolutionär psykologi, fiktion och drama som verktyg, spekulativa och förlorade framtider; ämnen och metoder som på olika sätt behandlas i de tre filmverken. Om vi utgår ifrån att vi är i behov av nya ”utopiska” politiska och kollektiva visioner och händelseförlopp, vilken är då bildkonstens uppgift? Med hjälp av psykologen Lev Vygotsky, filosofen Evald Ilyenkov, teaterdirektören Konstantin Stanislavski, den revolutionäre psykiatriken Franz Fanon och science fiction-författaren Octavia Butler, utforskas konstfilmens potential till bildning, motstånd och jämlikhet. 

Curator: Karin Bähler Lavér

Foto: Johan Österholm

En omsorgsfull strejk*

Bini Adamczak, Diana Agunbiade-Kolawole, Black Audio Film Collective (John Akomfrah), Henrik Andersson, Problem Collective, Chto Delat, Harun Farocki, Dora García, Benj Gerdes, Salad Hilowle, Sam Hultin, Ingela Johansson, Hanni Kamaly, Patrick Kretschek, Mattin, Minus Miele, Ruben Nilson, Behzad Khosravi Noori, Gudrun Olsson, Oliver Ressler, Bella Rune, Katarina Pirak Sikku, Iris Smeds, Hito Steyerl, Margareta Ståhl, Hannah Wiker Wikström

Program:
17.9 2020 – 21.2 2021
Utställning:
7.10 2021 – 11.12 2021

Mint, ABF Stockholm, Sveavägen 41, Stockholm


Mint presenterar En omsorgsfull strejk*, en grupputställning som tar avstamp i plåtslagaren, musikern och konstnären Ruben Nilsons (1893–1971) monumentala målning Arbetarrörelsens historia, permanent installerad på ABF Stockholm. Nilson arbetade med verket under en tioårsperiod omkring år 1940. Liksom med många arbetarkonstverk står den kollektiva kampen i centrum i Ruben Nilsons målning, ett nödvändigt svar på exploatering och svåra levnadsförhållanden. 

Utställningen följer Nilsons verk både i ambition och utmaning: Vad innebär det att återge enrörelses historia? Vilka roller har konsten haft i kollektiva kamper och genom vilka uttryck? Och hur samspelar konsten med dagens rörelser? De specifika kamper och de historier som ligger till grund för Nilsons komposition av sammanflätade visuella narrativ, strukturerade genom synliga överlappande snitt, utgör det curatoriella ramverket för utställningen. Historiska kopplingar till dagens verklighet ställs i relation till det som saknas inom verkets ram – de berättelser och erfarenheter som utelämnats i etablerandet av gängse arbetarhistoria. 

Bella Rune
Behzad Khosravi Noori
Harun Farocki
Dora García
Ingela Johansson
Salad Hilowle
Hito Steyerl & Problem Collective
Minus Miele
Henrik Andersson
Henrik Andersson
Patrick Kretchek
Hanni Kamaly
Ingela Johansson & Gudrun Olsson
Katarina Pirak Sikku
Diana Agunbiade-Kolawole
Iris Smeds
Diana Agunbiade-Kolawole & Iris Smeds
Behzad Khosravi Noori

En omsorgsfull strejk* är en utställning och ett medföljande samtalsprogram (som föregick utställningen under hösten 2020) där svensk arbetarkonst möter samtida svenska och internationella verk. De sociala rörelsernas form och historia diskuteras med verk situerade i erfarenheter av migration, omsorg, arbete och kamp. Genom sång, poesi, litteratur och bildkonst görs centrala historiska händelser och frågor synliga i ett samtal om vår samtid. Hur kan vi minnas och vad bör göras för att vinna framtiden åter?

*Precarias a la deriva, 2005. Utställningen lånar sin titel från det militanta feministiska kollektivet Precarias a la deriva (Prekära kvinnor på drift). Kollektivet formades i Madrid 2002 som en reaktion på den mansdominerade fackrörelsen som under denna period organiserade en generalstrejk som svar på försämringar i arbetsrätten i Spanien. Precarias a la Deriva ville visa på de utmaningar många ställs inför när det gäller deltagande i politisk handling såsom strejker, utifrån en realitet av arbetslöshet, osäkra anställningar och oavlönat reproduktivt arbete. De ville skapa ett situerat narrativ kring de generella tendenser mot prekarisering de upplevde och undersöka sätt att göra uppror och motstånd i vardagen. – Precarias a la deriva, Una huelga de mucho cuidado (Cuatro hipótesis), 2005.

Curator: Michele Masucci

Med stöd av Arbetarrörelsens kulturfond, Kulturrådet, Stockholms stad och ABF Stockholm.