Thinking about Monica – del av Scène d’Amour

Artists Lina Bjerneld, Helena Lund Ek, Alisa Margolis, Raksha Patel and Nadia Hebson, whose practices all centre around Painting, came together on May 1 for an informal discussion to consider in company the legacy of Monica Sjöö. The conversation ranged from shared experiences of their respective art educations in Scandinavia, the US and the U.K., personal readings of Monica Sjöö’s paintings, posters and manifestos and their current reception, archiving, misrepresentation, alternative Painting herstories and reflections on the ever expanding project of artistic recuperation.

This is the second conversation in the three part programme Thinking About Monica, which accompanies the exhibition Scène d’Amour at Mint and has been realised through the support of the Royal Institute of Art Stockholm’s artistic research fund as part of the research project Destroy She Said.
Ett samtal med Dr Sue Tate och Mariana Vodovosoff, båda del av Monica Sjöö Curatorial Collective, och Jane Jackson, regissör av Portrait (Monica Sjöö), 1977, modererat av Nadia Hebson del av utställningen Scène d’Amour.

Detta var det första av tre diskursiva evenemang som kommer att utforska den svenska målaren, författaren och radikala ekofeministen Monica Sjöös liv och arbete, samt samtida konstnärer, curatorer och konsthistorikers pågående konstnärliga rekupereringsprojekt. Hur kan vi kritiskt utforska komplexiteten i historiska personers liv och arbete samtidigt som vi undviker hagiografiska läsningar? Dessa evenemang arrangeras av Mint och är en del av Hebsons pågående forskningsprojekt Destroy She Said och realiseras med stöd från Kungliga konsthögskolan i Stockholm.

En omsorgsfull strejk – konstverk online och samtalsprogram

Sam Hultin, Kära Eva-Lisa, 2020

Videon Kära Eva-Lisa (2020) innehåller brev skrivna till transpionjären Eva-Lisa Bengtson (1932-2018) i mitten av 1960-talet. Tillsammans berättar de historien om Sveriges första klubb för transpersoner – Transvestia. Breven och fotona i videon kommer från det arkiv Eva-Lisa samlade under sitt liv som aktivist och som Sam Hultin fick ta över efter Eva-Lisas bortgång 2018.

Chto Delat?, Builders, 2005

Releasesamtal med Jakob Jakobsen och Ana Teixeira Pinto modererat av Frida Sandström.

Konst och kultur utstår stora påfrestningar i populismens tidevarv. Detta drabbar inte minst samtidskonsten och dess komplexa miljö mellan det lokala, nationella och internationella. När publicistiska rum inskränks till fördel för ideologisk och marknadsdriven kommunikation växer behovet av kritiska samtal i en mångfald av format och språk. Med största möjliga integritet vill vi skapa nya sätt att förhålla sig till konsten och världen. Hur kan vi förstå konstens, estetikens och hela konstvärldens funktion för den demokratiska nationalstatens framväxt inom en modernitet sammantvinnad med både kolonialism och kapitalism?

Del av utställningen En omsorgsfull strejk*

Bokrelease av Minerva: The Miscarriage of the Brain med Johanna Hedva.

Minerva the Miscarriage of the Brain collects a decade of work from artist, musician, and author of On Hell, Johanna Hedva. In plays, performances, an encyclopaedia, essays, autohagiography, hypnagogic, and hypnopompic poems—in texts whose bodies drift and delight in form—Minerva tunnels into mysticism, madness, motherhood, and magic. Minerva gets dirty with the mess of gender and genius. She does the labour of sleep and dreams. She odysseys through Los Angeles, shapeshifting in stygian night and waking up to wail in the light.

Del av utställningen En omsorgsfull strejk* och Bodies of Care.

Konstnärerna Emma Dominguez, Macarena Dusant, Sonia Sagan och Sarasvati Shrestha samtalar utifrån deras utställning Mami: Ama: Mödrar på Botkyrka Konsthall.

Del av utställningen En omsorgsfull strejk*

Vilka historiska kontinuiteter med tidigare rörelser kan vi se i dagens kamper? Tidigare i år gick hundratals hamnarbetare ut i strejk i Portland i solidaritet med Black Lives Matter. Vad innebär det att sammanföra de politiska strejkerna med arbetsrelaterade konflikter i dag? Rapporter från hamnarna i Napoli, Genoa och Göteborg. Arrangeras i samarbete med Arbetaren. Deltagare: Martin Berg (ordförande Svenska hamnarbetarförbundet), Papis Ndiaye (S.I. Cobas Italy), Alessandra Mincone (journalist på Napoli Monitor), Mathias Wåg (aktivist och författare). Samtalet modereras av Julia Lindblom journalist på Arbetaren och Benj Gerdes konstnär och filmskapare.

Del av utställningen En omsorgsfull strejk*

Kampen om historieskrivningen är samtidigt en kamp om rätten till liv, erkännande och upprättelse. Villkoren för självständigt återberättande är central inom olika rörelsers historia. Vilka berättelser får ta plats, och vilka undertrycks? Hur tar sig kampen om historieskrivningen uttryck idag? Deltagare: Judith Kiros, Stefano Harney och Fred Moten.

Del av utställningen En omsorgsfull strejk*


Samtal som tar avstamp i protesterna i Belarus och villkoren för konstnärligt skapande, solidaritet och strejk i stundens hetta. Med:

Olia Sosnovskaya (konstnär och forskare, medlem i Problem Collective)

Anna Bredava (LGBTQ+ aktivist, organisatör av DOTYK Queer festival)

Andrei Karpeka (aktivist, medgrundare av Minsk Urban Platform)

Nicolai Spesivtsev (konstnär och datavetare, medlem i eeefff group och Work Hard Play Hard arbetsgrupp)

Del av utställningen En omsorgsfull strejk*


Hur ser möjligheten för kamp och motstånd ut inom omsorgsarbete och sjukvård? Coronapandemin har tydligt synliggjort samhällets sårbarhet som en konsekvens av decennier av neoliberala reformer. Hur kan omsorgen, snarare än ekonomin, göras till den primära organisatoriska principen för våra samhällen? Samtalet arrangerades som en del av Feministiskt Forum. Deltagare: Roya Hakimnia, Mani Shutzberg, Pamela Otarola och Yolanda Aurora Bohm Ramirez.

Del av utställningen En omsorgsfull strejk*

Inom ramen för forskningsprojektet Folkfronternas estetik genomför den oberoende forskningsgruppen Agentur en gemensam reflektion kring en central händelse i antifascismens kulturhistoria: Massdemonstrationen den 12 februari 1934 då tiotusentals människor gick samman i Paris, mot en fascism som flyttade fram sina positioner. Med presentationer, läsningar, konstnärliga bidrag och kritiska kommentarer av Emily Fahlén, Jörgen Gassilewski, Martin Högström, Ingela Johansson, Emma Kihl, Samuel Richter, Kim West och Ellen Wettmark.

Del av utställningen En omsorgsfull strejk*