Låt dikten lysa glöd ur min mun! – En kväll i solidaritet med revolutionen i Iran

Third Eye Butterfly

Storm de Hirsch
Nat Marcus
Luzie Meyer
Sofia Restorp
P Staff

1.12 2022 – 18.02 2023

Mint, ABF Stockholm, Sveavägen 41, Stockholm


Öppen vid överrenskommelse till och med den 7 mars

Utställningen Third Eye Butterfly samlar en rad konstnärliga röster som arbetar i skärningspunkten mellan språk, musik och film. I sällskap av den amerikanska filmskaparen Storm de Hirsch (1912–2000), visas samtida verk av Nat Marcus, Luzie Meyer, Sofia Restorp och P Staff. Storm de Hirsch betraktas som en av 1960-talets nyckelpersoner på New Yorks avantgardescen, hon inledde sin konstnärliga karriär som poet och utvecklade därigenom en filmbaserade praktik med språket i centrum. Hennes verk är starkt påverkade av ett intresse för mystik och ockulta metoder, vilket återspeglas i ett utforskande av analoga effekter. Utmärkande för de Hirsch arbete är också det rytmiska samspelet mellan bild och ljud.

Installation view
Installation view
Luzie Meyer, Period Piece, 2021
P Staff, Eat Clean Ass Only, 2021
Nat Marcus, The Velvet Sound (I) + (II), 2022
P Staff, Ancient & Celibate, 2021, installation view
P Staff, Ancient & Celibate, 2021
Sofia Restorp. Installation view
Sofia Restorp. Installation view
Sofia Restorp, Crater, 2022
Storm de Hirsch, Third Eye Butterfly, 1968, installation view
Storm de Hirsch, Third Eye Butterfly, 1968
Storm de Hirsch, Third Eye Butterfly, 1968
Storm de Hirsch, Third Eye Butterfly, 1968

Filmen Third Eye Butterfly (1968), som har gett utställningen dess titel, är ett resultat av flera visuella experiment som inspirerats av fjärilsvingars variationer av färgstarka och abstrakta mönster. Kalejdoskopiska sekvenser och överlagringar kommer och går i bilden, i samklang med ljudspårets repetitiva toner, som om det vore ett försök att översätta fjärilsvingarnas färgstarka effekter till en utvidgad filmupplevelse. Filmen är avsedd att projiceras på dubbel skärm och med hjälp av två synkroniserade projektorer skapa illusionen av två fjärilsvingar som animeras av de projicerade bildernas flimmer. Ett öga, ”det stora ögat”, dyker flera gånger upp i mitten av en ändlös spiral inramad av orden ”Third Eye Butterfly”. Den amerikanska filmteoretikern Casey Chanress beskriver det som att ”den 70mm-liknande effekten i Third Eye Butterfly uppmuntrar sinnet att fungera som ett tredje öga genom att smälta samma de två jämsides skärmarna till en tredje mening, precis så som Eisenstein fick betydelsen av två juxtaposerade bilder att resultera i en tredje underförstådd mening”.

Genom att använda ett rytmiskt bildspråk där färger, schabloniserade former och ljud ingår i en audiovisuellt obruten följd, framkallar de Hirsch en upplevelse som bygger på ett samspel mellan olika sinnesmodaliteter. I samspråk med de Hirsch intresse för flerdimensionerade uppfattningar om världen och det ömsesidiga sambandet mellan språk, musik och film har en grupp unga internationella konstnärer bjudits in att delta i utställningen: Nat Marcus (bor och arbetar i Berlin), Luzie Meyer (1990, bor och arbetar i Berlin), Sofia Restorp (1986, bor och arbetar i Berlin) och P Staff (1987, bor och arbetar i Los Angeles och London). I deras respektive verk betonas idén om att transporteras in i andra verklighetstillstånd, detta speglas också i utformningen av Mints utställningsrum och genom ljusdesignern Ines Bartls arbete. Tillsammans med curator Cathrin Mayer har Bartl tagit fram ett ljuskoncept för utställningens korridor och passager inspirerat av Third Eye Butterfly färgspektrum.

I utställningen används förutom ljuset, även språket som ett medium för att markera övergångar och transformativa processer: ljudverket Period Piece (2021) av Luzie Meyer utforskar på ett lekfullt sätt den mångsidiga betydelsen av ordet ”period” som används för att beskriva hur kroppar, språk och tid regleras. Nat Marcus har producerat två nya textilverk: The Velvet Sound (I) och The Velvet Sound (II) (2022), där grafik, färg och text läggs överlappar på tygets yta. P. Staff deltar genom dikter som visas på hologramfläktar, hen använder sig av ords multipla och flytande betydelser för att tala om kroppar som befinner sig i transformerande tillstånd. Sofia Restorps nyproducerade teckningar för oss till en visuell värld, här tar poesin form genom tvetydiga surrealistiska interiörer. I stället för att uppehålla sig vid ytan karaktäriseras verken av en rörelse mot introspektiv reflektion.

Third Eye Butterfly kan ses som ett försök att reflektera över Storm de Hirschs arv idag och hur hennes psykedeliska syn på världen utmanade verklighetens premisser, en föresats om möjligt än mer relevant för konstnärer idag.

Curator: Cathrin Mayer

Cathrin Mayer (f.1988 Wien) är curator vid HALLE FÜR KUNST Steiermark i Graz. Fram till 2020 var hon curator vid KW Institute for Contemporary Art i Berlin, där hon ansvarade för utställningar och performanceprogram. Mayer undervisar regelbundet och är för närvarande gästprofessor för curatoriella studier vid The University of Art and Design i Linz.

Who else but the singer will raise our emotions

Two days before the Swedish election, we welcome you to Mint. We gather for a stage program of hope and hate, lament and poem, as well as the opening of an exhibition about friendship, two pregnancies and a runaway poodle.

Let us be reminded of our community in art, the city and friendship in the middle of an absurd election campaign!

The evening’s  program includes performances by, among others, rip ME (live), the artist Iris Smeds as Vaska Fimpen and the poets Donia Saleh, Lizette Romero Niknami, Merima Dizdarevic and Daniel Boyacioglu. There will be a speech by the sociologist and researcher Majsa Allelin performed by Evelina Mohei, a film screening, dance and hangout at the Tranan bar with music by iInatti and Kablam. More participants and detailed program are updated on Mint’s website!

Opening: During the evening we open the doors to the autumn’s first exhibition at Mint: Anything happens here. The acclaimed film Two Sisters Who Are Not Sisters by the British artist Beatrice Gibson (b. 1978) is shown here together with dreamlike sculptures by Britt-Ingrid Persson BIP (b.1938). Exhibition period 9.9 – 8.10, 2022.

Mint is supported by the City of Stockholm, The Swedish Arts Council, and the Region of Stockholm

Släpp freden fri!

Under fyra dagar gästar Tecknaruppropet Mint med utställning, bokrelease och workshops. ”Vi 130 tecknare som medverkar i Tecknaruppropet läxar upp de makthavare som sätter politiskt egen intresse framför fred, solidaritet och kampen för en kärnvapenfri värld. Kom och se våra bilder!”


Torsdagen 1/9 kl. 17:30 öppning med kombinerat vernissage och release för Tecknaruppropets bok!
De 100 första besökarna får en giftig trycksak att ta med hem! Det går också att köpa boken till specialpris. Arbetet med boken har utförts ideellt och tecknarnas royalty går oavkortat till Svenska Freds

På lördagen 3/9 arrangeras tecknarworkshop med Lena Sjöberg, en av Sveriges främsta tecknare. Missa inte! Lena finns på plats hela dagen, klockan 12–16, och det är bara att droppa in. Både barn och vuxna är välkomna – freden angår alla!

Öppettider:
Torsdag, boksläpp och vernissage! 17:30–19:00
Fredag 12:00–18:00
Lördag, workshop med Lena Sjöberg: 12:00–16:00
Söndag: 12:00–14:00

Vad som helst händer här

Beatrice Gibson
Britt-Ingrid Persson (BIP)

9.9 – 8.10 2022

Mint, ABF Stockholm, Sveavägen 41, Stockholm


I rummet ligger två ägg som vilar i ett näste. På samma plats utspelar sig ett drama. Det berättas genom ett drömlikt montage med en pudel, en skönhetsdrottning och två systrar som inte är systrar i rollerna. Här på denna plats som är utställningen dubbleras händelser och ting. Pregnanta skeenden utan förlösning. Vad som helst skulle kunna hända här. Det finns en väntan och en oro i luften. 

Utställningen Vad som helst händer här inkluderar den uppmärksammade filmen Deux sœurs qui ne sont pas sœurs (Two Sisters Who Are Not Sisters), 2019, av den brittiska konstnären Beatrice Gibsons (f. 1978 London) och skulpturer av Britt-Ingrid Persson BIP (f. 1938 Stensele).

Britt-Ingrid Persson (BIP), Äggets och stråets minne (The Memory of the Egg and the Straw), 1991
Britt-Ingrid Persson (BIP), Äggets och stråets minne (The Memory of the Egg and the Straw), 1991
Britt-Ingrid Persson (BIP), Den begränsade ljusskretsen (The Limited Circle of Light), 1991
Beatrice Gibson, Deux sœurs qui ne sont pas sœurs, 2019. Installation image
Anything Happens Here, installation view

Vård och Värde: En diskussion

Eventet hålls på svenska.
Alla välkomna! Fri entré!

Häng med på ett kollektivt samtal om krav på förändring av villkoren för omsorgsarbete i Sverige. Diskussionen utgår från berättelserna och intervjuerna i Vård och Värdes tre tidningar, och bjuder in beslutsfattare och politiker att svara på hur dessa kommer att föras vidare på den politiska arenan.

Eventet inleds med presentationer från Sonja Höök, Gunilla Lundahl, Martin Nordström och Palle Storm om några av de mest pressande frågorna inom äldrevården idag, följt av en gemensam diskussion som fokuserar på hur vi kan förändra dagens äldrevård för bättre arbetsförhållanden och villkor för äldreomsorgspersonalen och omsorgsmottagarna.

Det bjuds på fika och efter diskussionen finns det möjlighet att se den pågående utställningen på Konsthall C, som har sin utgångspunkt i tidningen Vård och Värde.

Sonja Höök har arbetat inom vården i över 20 år, mestadels inom äldrevården. Höök är del av kollektivet SBAR som verkar för bättre arbetsförhållanden för omsorgsarbete. Höök bidrog till det tredje numret av Vård och Värde med en text och en kopia av hennes jobbschema som visar på de orealistiska och orättvisa förutsättningar som ges omsorgspersonal, förutsättningar som skapar osäkra arbetsmiljöer och utbrända omsorgsarbetare.

Gunilla Lundahl är skribent och kritiker med fokus på arkitektur, design och konst. Hon är en av initiativtagarna bakom kvinnokollektivet BIG (Bo i gemenskap) som sedan 1970-talet har undersökt kollektiva boendealternativ och processer. Lundahl har publicerat en rad böcker, däribland Leken och allvaret (2017) om designerna Ulla och John Kandells praktiker och Karaktär och känsla (2001) som avhandlar ett århundrade av svensk folkkonst. Lundahl lever och verkar i Stockholm.

Martin Nordström är konstnär och undersköterska baserad i Stockholm och Södra Vi i Småland. I slutet av 1980-talet påbörjade han sin konstnärsutbildning på Högskolan för Film och Fotografi parallellt med att han utbildade sig till undersköterska. Yrkesidentiteten har för Nordström alltid varit både undersköterskans och konstnärens, men sedan 2021 även vårdlärarens. Under de senaste 15 åren har Nordström konstnärligt intresserat sig för maktstrukturer i områden där döden är påtagligt närvarande – i det kommunala äldreboendet, i psykiatrin i landstingsvården eller bland svenska fredsbevarande trupper i Kongo.

Palle Storm är socionom och forskare vid Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet. I sin forskning har han särskilt fokuserat sig på betydelser av kön och hudfärg i äldreomsorgen, både ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Inspirationen till hans forskning bygger på egen erfarenhet av att vara rasialiserad och ha arbetat många år inom äldreomsorgen

Vård och Värde är ett kollektivt projekt av och med vård- och kulturarbetare i samarbete med konstinstitutionerna Konsthall C, MINT och Kalmar konstmuseum med stöd av Kulturbryggan.

Rörelsemönster

6 PM: Emily Fahlén, Ingrid Svahn and Chiara Bugatti introduce the exhibition.

We are happy to welcome you to our last exhibition before the summer: Movement Patterns with Chiara Bugatti. In collaboration with the International master’s program in Curating Art, Stockholm University and curator Ingrid Svahn. The exhibition Movement Patterns explores the meeting between the body and the monument, the fragile and the eternal, movement and stillness, history and memory. Movement Patterns takes place in parallel with Mints ongoing exhibition Rymdrummet with Eddie Figge & Agnieszka Polska.

Rörelsemönster

Chiara Bugatti

9.6 – 18.6 2022

Mint, ABF Stockholm, Sveavägen 41, Stockholm


Curator: Ingrid Svahn (Internationella Curatorprogrammet, Stockholms universitet)

I utställningen Rörelsemönster utforskas mötet mellan kroppen och monumentet, det sköra och det eviga, rörelse och stillhet, historia och minne.

Rörelsemönster kan vara något djupt personligt, unika för var och en. De går att betrakta från håll – mänsklig aktivitet som punkter på en satellitbild från ovan. De går att urskilja genom historien – hur pendeln slår fram och tillbaka. De återfinns i material – genom sedimentationsprocesser kan marmor berätta vad som sakta har skapats under lång tid. 

I sitt konstnärskap utforskar Chiara Bugatti material som verkar ha förlorat sin huvudfunktion. Genom tre verk av skulptur, installation och video undersöker hon materialens minne, historiska associationer och narrativa möjligheter, som att låta marmor brytas ner för att sedan återuppstå i förgängliga rumsinstallationer, eller till synes eviga former. Plötslig yttre påverkan, eller långsamma nedbrytningsprocesser, synliggör det fragila och tillfälliga i det beständiga och fasta, när mänsklig rörelse sätts i relation till monumental stillhet. Ett av verken i utställningen är gjort i samarbete med konstnären Sebastian Moske och koreografen Alessandro Giaquinto.

Chiara Bugatti (f. 1991, Lecco, Italien) är bildkonstnär baserad i Stockholm. Bugatti har en BFA från Konsthögskolan i Venedig (IT, 2014), en MFA från Umeå Konsthögskolan (SE, 2016) och en Postmaster från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm (SE, 2021). Hon har nyligen varit del av det internationella residensprogrammet vid IASPIS (SE) och hon var stipendiat på Akademie Schloss Solitude i Stuttgart (DE, 2020). Hon är en del av den pågående utställningen Släpljus på Carl Eldhs ateljémuseum, samt den 15e Trienniale Kleinplastik Fellbach i Tyskland. Hennes konst har ställts ut på institutioner runt om i Europa. 

Sebastian Moske är en konstnär baserad i Berlin, som efter att ha arbetat inom teatern, studerade konst under Rosa Barba vid HfK i Bremen (DE, 2021). Han var del av det internationella residensprogrammet vid IASPIS i Malmö (SE, 2021). Alessandro Giaquinto är dansare och koreograf baserad i Stuttgart. 2016 anslöt han sig till Stuttgart Ballet efter att ha avslutat sin utbildning vid John Cranko Schule.

Ingrid Svahn är frilansande curator och student vid Curatorprogrammet, internationellt masterprogram vid Stockholms universitet. Den här utställningen är en del av hennes examensarbete, och möjliggörs med stöd av Mint  och Stockholms universitet.

Ljusdesign av Seth Margolies, grafisk design av Julian Redaelli.

Tack till Studio Pica för lån av installationsmaterial.

Foto av Johan Österholm.

Eddie Figge, rymden och konsten

Onsdag 11 maj kl 18:00 bjuder Mint in till ett publikt samtal med konsthistorikern och kritikern Olle Granath om Eddie Figges (1904–2003) säregna konstnärskap.

I utställningen Rymdrummet på Mint visas just nu ett tiotal av Eddie Figges rymdstudier tillkomna mellan åren 1972–2000.

Eddie Figge (1904–2003 Stockholm) var konstnär och poet, nydanande inom det moderna måleriet i Sverige. Efter att ha arbetat vid teatern och baletten inledde hon under en senare del av livet sin konstnärliga bana. Under 1950-talet fann hon sitt språk genom det informella måleriet med en motivvärld som kretsade kring ljuset, mörkret och rymden. Hennes stil präglades av en stark färgkänsla, rörelse och rytm. Hon fann inspiration i rymdfärder, kvantfysik och vetenskapens poetiska dimensioner.

Olle Granath (f. 1940) är konsthistoriker, kritiker och författare. Han följde Eddie Figge genom hela hennes karriär, från genombrottet på 1960-talet till Figges sista utställning i livet, 99 år gammal. Han har gjort flera utställningar med henne på bl a Moderna museet, Nationalmuseum och Biennalen i São Paulo. Granath var konstkritiker i Dagens Nyheter 1964–1979, chefredaktör och ansvarig utgivare för Konstrevy 1965–1968. Åren 1980-1989 var han chef för Moderna Museet och 1989-2001 överintendent och chef för Nationalmuseum.Samtalet tar plats i utställningen. På svenska.

Under kvällen är det även möjligt att se verken som är till salu i vår försäljning av konstverk i solidaritet med ukrainska kulturarbetare och konstnärer. Läs mer här.

Rymdrummet

We are happy to finally welcome you to this spring’s exhibition at Mint! In Rymdrummet, two artists meet who get to grips with physics and the poetry of gravity. Through painting and animation, respectively, an aesthetic connected to the weightless state, movement and a transformative variability is examined.

6 PM: Curators Emily Fahlén and Asrin Haidari introduce the exhibition. Poet Axel Winqvist reads from his new book Den sista människans leende, that will be released August 2022.

During the evening, Bar Cirkeln will be open upstairs serving food, music and refreshments! DJ: Mai Nestor